28-07-2020 | Gezondheid

Alarm over “de ergste voedselcrisis in decennia”

We stevenen af op “de ergste voedselcrisis in decennia”, zeggen de Verenigde Naties. Al eerder waarschuwde het Wereldvoedselprogramma dat het aantal mensen in acute voedselonzekerheid dit jaar kan verdubbelen tot 265 miljoen als gevolg van de coronacrisis.

Geen enkele regio in het Zuiden is immuun, zeggen de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP). Het signaleert grote problemen in onder meer Afghanistan en Bangladesh in Azië, Haiti en Venezuela in Latijns-Amerika, Irak, Libanon en Syrië in het Midden-Oosten, en Burkina Faso, Kameroen, Liberia, Niger, Nigeria en Mali in Afrika. Door corona komt honger in ten minste 27 landen snel dichterbij.

Enorme gevolgen voor mensen op de vlucht  

In veel van deze landen is Stichting Vluchteling al jaren actief. De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel vluchtelingen ingrijpend. Veel landen hadden vóór de pandemie al te kampen met grote voedselonzekerheid, als gevolg van instabiliteit, gewapende conflicten, economische crises, extreme weersomstandigheden, plantenplagen en dierziekten.  
 
Coronavergroot het risico op acute honger op verschillende manieren. In sommige landen stijgen de voedselprijzen. Ook maatregelen tegen corona hebben aanzienlijke gevolgen voor de productie en distributie van voedsel. Daarnaast verliezen mensen ook hun baan. 

Lees ook de column van onze directeur of bekijk ons online coronadossier.

Grootste voedselcrisis  

Ethiopië en Somalië kampen ook met overstromingen en een aanhoudende sprinkhanenplaag. In Afghanistan zijn de voedselprijzen sinds april met 20 % gestegen, in Jemen met 35%. Jemen kampt al met de grootste voedselcrisis ter wereld, 16 miljoen van de 29 miljoen inwoners zijn getroffen.  

In Latijns-Amerika is de voedselcrisis voornamelijk een gevolg van armoede en niet van voedseltekorten. Door corona kan de armoede er volgens de VN stijgen van 30,3 naar 37,2 % van de bevolking. De extreme armoede kan toenemen van 11 naar 15,5 % .  

Help mee voor betere medische zorg 

Stichting Vluchteling zet zich in voor een betere gezondheid voor vluchtelingen en ontheemden. We bieden medische zorg, helpen tegen ondervoeding en strijden tegen corona. Samen met onze lokale partners zorgen we dat vluchtelingen en ontheemden de zorg krijgen die zij nodig hebben.