Moebu header
23-07-2020 | Gezondheid | Thailand

De levensdroom van Moebu

De 30 jarige Moebu behoort tot de Karenni, een etnische minderheid in Myanmar. Ze worden vervolgd, gediscrimineerd en uitgebuit. Vele Karenni vluchtten vanaf halverwege de tachtiger jaren voor vervolging en steeds heviger oorlogsgeweld door het Myanmarese leger over de grens naar Thailand. Ook Moebu moest vluchten, ze is dan nog maar 15 jaar.

“Ik ben opgegroeid in het dorp Tee Ta Ka Loe in het oosten van Myanmar en ik heb vier broers. Door de burgeroorlog waren er vaak gevechten in onze buurt en moesten we ons verstoppen in de jungle. Toen ik 10 jaar was, werd ons dorp door het leger aangevallen. Birmese soldaten kwamen wel vaker naar ons dorp en dwongen mensen om voor hen te werken zonder te betalen. Dorpelingen werden zomaar gearresteerd of erger nog, verkracht en zelfs gedood.”

Toen Moebu 15 was vluchtte ze de grens over naar buurland Thailand. “Ik vluchtte met een groepje vrouwen en meisjes - het kostte ons drie maanden om door de jungle te lopen, meestal 's nachts om Birmese legerpatrouilles te ontlopen. Ik was vreselijk bang en wist niet wat er met me zou gebeuren; Ik dacht vaak dat ik dood zou gaan. Toen ik aankwam in het vluchtelingenkamp voelde ik me op een andere planeet. Ik hoorde geen geweerschoten en ik hoefde niet bang te zijn voor de politie. Ik woonde vier jaar in het vluchtelingenkamp en mocht er zelfs naar school.”

Een eigen kliniek als levensdroom

Dan lacht het geluk haar toe. Via een onderwijsprogramma krijgt ze in 2006 de kans om verpleegkunde te studeren in Engeland. In de vijf jaar die volgen, studeert ze af als verpleegkundige. Na haar studie keert ze terug naar Myanmar om als verpleegkundige aan de slag te gaan in afgelegen gebieden. “Het was mijn grote droom om op een dag terug te keren naar mijn land om mijn volk te helpen.”

Een andere grote droom was om een ziekenhuis te openen in haar eigen dorp, en dat lukt haar. Moebu zorgt ervoor dat met steun van het Karenni Student Development Programme (KSDP) een spiksplinternieuwe kliniek van de grond komt. De kliniek is gebouwd door de dorpelingen zelf, zodat ze de kliniek 'bezitten'. De Caring Star kliniek opent in de zomer van 2014 haar deuren en biedt medische basisvoorzieningen aan dorpelingen die voorheen niets hadden.

Medische zorg Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling ondersteunt zeven klinieken, waaronder de Caring Star Kliniek, waarin goede en betrouwbare medische zorg wordt gegeven aan ontheemden en aan lokale bewoners. De klinieken zijn 7 dagen per week open. Daarnaast ondersteunt Stichting Vluchteling drie mobiele medische teams voor gezondheidszorg en consulten in verafgelegen gebieden. Bovendien zorgen we er voor medische cursussen voor gezondheidswerkers en artsen.

Wil je meer weten over de situatie in Thailand? Klik dan hier.