Een pandemie kent geen grenzen, wij kennen die ook niet. Onze teams werken in meerdere landen aan het bestrijden van het coronavirus. Samen met onze lokale en internationale partners doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare vluchtelingen en ontheemden de medische zorg krijgen die zij nodig hebben. Iedere dag bekijken we waar en op wat voor manier we kunnen helpen. Op dit moment strijden we met uw steun in 14 landen tegen corona.

Europa

Griekenland:  We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Daar worden kranen, toiletten en douches aangelegd. Hierdoor kunnen dagelijks duizenden vluchtelingen gebruik maken van schone voorzieningen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er in de kampen dagelijks afval wordt opgehaald.

Midden-Oosten 

Irak We trainen het ziekenhuispersoneel in infectiepreventie en in het opvangen van coronapatiënten. We zorgen voor medische apparatuur en beschermende kleding in drie klinieken. En we richten een speciale isolatie-afdeling in. In afgelegen berggebieden geven we via onze mobiele klinieken medische zorg. We gebruiken posters, sms’jes en sociale media om de bevolking te informeren.

Syrië:  We ondersteunen twee klinieken in hun strijd tegen corona. We trainen het medisch personeel en zorgen voor beschermende kleding. Artsen kunnen daardoor goed vaststellen welke patiënten corona hebben en verwijzen eventueel door naar het ziekenhuis. De lokale bevolking wordt via een bewustwordingscampagne voorgelicht over het voorkomen van besmetting.

Afrika

Burkina Faso:  Samen met onze partners geven we voorlichting over corona en het belang van goede hygiëne. Ook leggen we waterpunten en latrines aan en verbeteren we de water- en sanitaire voorzieningen in gezondheidscentra.

Centraal Afrikaanse Republiek:  We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vier overbevolkte ontheemdenkampen. We zorgen voor voldoende water, handenwasvoorzieningen en noodlatrines. In de kampen ontvangen gezinnen hygiënepakketten met daarin onder andere een emmer en zeep.

Democratische Republiek Congo We helpen het Panzi ziekenhuis en twee plattelandsziekenhuizen in hun strijd tegen corona. We zorgen dat coronapatiënten geïdentificeerd en behandeld worden. Medisch personeel krijgt training, beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen. Congolezen krijgen voorlichting via folders, sms’jes en populaire lokale radiostations.

Nigeria:  In Magumeri wordt er gewerkt aan het verbeteren van hygiëne. Bijvoorbeeld door het uitdelen van zeep, het aanleggen van handenwasvoorzieningen en het houden van voorlichtingscampagnes. Daarnaast zijn er trainingen voor medisch personeel.

Azië

Myanmar:  We verzorgen beschermende kleding voor medisch personeel. Ook trainen we hen op het gebied van corona. Basisgezondheidszorg en hygiëne voorlichting in 11 klinieken voor kwetsbare ontheemden en lokale bevolkingsgroepen. En het inzetten van mobiele klinieken in afgelegen gebieden.

Zuid-Amerika

Colombia:  We installeren handenwasvoorzieningen en desinfecterende middelen in de klinieken. In kleine groepen geven we voorlichting over de ziekte. Daarnaast krijgen Venezolaanse vluchtelingengezinnen geld om in hun levensonderhoud te voorzien, nadat zij hun inkomsten kwijt zijn geraakt door de crisis.

Curaçao We zorgen ervoor dat de Salu Pa Tur kliniek die Venezolaanse vluchtelingen en andere kwetsbare groepen medische zorg biedt ondanks de lockdown in werking blijft. We maken het mogelijk dat een lokale arts en verpleegkundige hun huisbezoeken de komende maanden kunnen blijven doen.

781.090 euro extra in de strijd tegen corona

Stichting Vluchteling gaat daarnaast binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Relief Alliance. (DRA) noodhulp bieden in de Democratische Republiek Congo, Centraal Afrikaanse Republiek en Burkina Faso.

Deze bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bedoeld om projecten te kunnen financieren in de strijd tegen corona. We richten ons op het geven van voorlichting, trainen van ziekenhuispersoneel en het verbeteren van de voorzieningen in klinieken.

Naast het opzetten van nieuwe projecten, doen we er alles aan om onze reguliere hulpverlening coronaproof te maken. Op dit moment verlenen we extra medische en technische ondersteuning in Jemen, Somalië en Zuid-Soedan. Op die manier doen we er alles aan onze projecten te beschermen tegen corona.