Stichting Vluchteling zeer bezorgd over verspreiding COVID-19 in vluchtelingenkampen

Stichting Vluchteling maakt zich ernstige zorgen over de mogelijke effecten van de verspreiding van COVID-19 op vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Deze kwetsbare groep leeft onder omstandigheden waar de gezondheidszorg minimaal is en waar men voor een groot deel afhankelijk is van de humanitaire hulpverlening.

Een voorbeeld zeer dicht bij huis, zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Overvol en met een gigantisch tekort aan sanitaire voorzieningen en hulpgoederen; een enorm risico bij een uitbraak. Derhalve heeft Stichting Vluchteling per direct €224.000 vrijgemaakt voor hulp ter plaatse.

Mochten de effecten van de pandemie ook op andere plaatsen in de wereld voelbaar worden voor ontheemden, dan wordt financiële hulp opnieuw overwogen.

Vóór alles heeft Stichting Vluchteling maatregelen getroffen om verspreiding vanuit Nederland naar kwetsbare ontheemden te voorkomen; derhalve zijn alle internationale (veld)reizen aan banden gelegd. Programmamedewerkers reizen voor onbepaalde tijd niet naar de hulpoperaties in de conflictgebieden waar wij werken. De uitvoering van onze hulp kan beinvloed worden, doordat uitzending en terugkeer van expat-medewerkers ernstig bemoeilijkt wordt door reismaatregelen die door diverse overheden genomen worden.

De aangescherpte maatregelen die in Nederland gelden, nemen wij vanzelfsprekend uiterst serieus. Op het kantoor van Stichting Vluchteling is alleen sprake van een minimale bezetting om essentiële bedrijfsonderdelen draaiende te houden. Medewerkers richten thuis hun werkplek in. Fondsenwervende methodes waar persoonlijk contact bij komt kijken, zoals de deur-tot-deurwerving, zijn ook per direct stopgezet. Vanzelfsprekend maken we ons zorgen over de gevolgen van alle maatregelen, maar doen er alles aan om mee te helpen aan het indammen van het virus. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is.