Coronahulp in 17 landen voor meer dan 360.000 mensen

2,1 Miljoen. Zoveel mensen kwamen er tot nu toe om het leven met of door corona, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Het gaat om geregistreerde doden, in werkelijkheid zal dit aantal nog vele malen hoger liggen.

Veel landen waar Stichting Vluchteling actief is hebben te maken met dubbele kopzorgen. Hier komt corona boven op bestaande crises als oorlog en conflict, ondervoeding en epidemieën. Stichting Vluchteling verleent hulp tijdens de corona crisis in 17 landen en bereikt meer dan 360.000 mensen.

De gevolgen van het virus

In veel landen waar we actief zijn, schiet de medische zorg ernstig tekort. Landen waar het al crisis was, voordat corona terrein won. Juist in deze landen zorgt het virus er ook voor dat eerste levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen mensen moeilijk weten te bereiken. Daarnaast verliezen veel mensen hun inkomsten, waardoor zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Steeds meer mensen zullen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Volgens de VN zullen aan het einde van dit jaar maar liefst 265 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid verkeren door de pandemie.   

De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet voorbij. We geven je hier een overzicht van de landen waar wij werken:  

Europa  

Corona grijpt om zich heen in Europa. Op dit moment lopen de aantallen positieve tests op in Spanje en Portugal. Het Verenigd Koninkrijk kampt nu met een hoog sterftecijfer. Dagelijks overlijden nu meer dan 10.000 mensen aan het coronavirus, van wie een groot deel in Europa.


Griekenland
We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. We delen hygiëne pakketten uit zodat vluchtelingen gezond kunnen blijven en zich kunnen beschermen tegen corona. In deze pakketten zitten o.a. gezichtsmaskers, ondergoed, maandverband, handgel en zoutwaterzeep. Inmiddels is onze noodhulp ook uitgebreid naar het nieuwe kamp.

Midden-Oosten

Ook in het Midden-Oosten zien we de afgelopen week een lichte stijging van het aantal besmettingen. Vooral in Jordanië en Libanon is de toename het hoogst. Als gevolg van de explosie in Beiroet is de capaciteit van de gezondheidszorg erg afgenomen. Op dit moment worden de voorzieningen hersteld en worden er testlocaties opgezet voor bewoners en vrijwilligers in de zwaarst getroffen gebieden.  

Afghanistan
We geven training aan medisch personeel in drie afgelegen gebieden. Ook verbeteren we de hygiëne in twee gezondheidscentra en zorgen voor beschermingsmateriaal. Daarnaast geven we voorlichting over de risico's en verspreiding van het virus en delen hygiëne pakketten uit.  

Syrië
In Damascus en Hama, waar veel ontheemden wonen, ondersteunen we twee klinieken. We verzorgen trainingen voor het personeel en stellen medisch materiaal ter beschikking zoals beschermingskleding. Daarnaast zetten we een bewustwordingscampagne op.  

Jemen
We bieden hygiënevoorlichting en zorgen voor opsporing en doorverwijzing van coronagevallen. We leveren medische apparatuur aan een isolatiecentrum voor coronapatiënten. We ondersteunen 11 gezondheidscentra in Lahj met corona-triage en doorverwijzing voor testen en verdere behandeling.  

Jordanie
Met het corona hulpprogramma werken we in steden Amman, Irbid en Karak. Onze hulp richt zich op de dringende behoeften van kwetsbare Syrische vluchtelingen (70%) en Jordaniërs (30%) die geraakt worden door de corona-crisis. We bieden hem voor een periode van een aantal maanden cash ondersteuning om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.
Irak
We zorgen voor medische apparatuur en beschermende kleding in drie klinieken. En we richten een speciale isolatie-afdeling in. We trainen het ziekenhuispersoneel. In verafgelegen gebieden geven de mobiele medische klinieken van Yazda medische zorg.

Afrika  

Afrika heeft 1,3 miljard inwoners. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het aantal van een miljoen besmettingen. Het virus verspreidt zich nu buiten de steden naar het achterland, waar weinig mogelijkheden voor gezondheidszorg zijn. Iets meer dan 5% van alle coronabesmettingen wereldwijd is vastgesteld in Afrika.  

Burkina Faso  
Samen met onze partners geven we voorlichting over corona en het belang van goede hygiëne. Ook leggen we waterpunten en latrines aan en verbeteren we de water- en sanitaire voorzieningen in gezondheidscentra.  

Centraal Afrikaanse Republiek  
We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vier ontheemdenkampen. We zorgen voor water, handwaspunten en noodlatrines. In de kampen delen we hulppakketten uit met spullen voor de dagelijkse hygiëne en geven we voorlichting.  

Democratische Republiek Congo  
We helpen het Panzi ziekenhuis en twee plattelandsziekenhuizen. We geven veel voorlichting en zorgen dat corona patiënten snel geïdentificeerd en behandeld worden. Medisch personeel krijgt training, beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen.  

Kenia  
We geven voorlichting over de gevaren van het coronavirus. Daarnaast delen we hulppakketten met spullen voor de dagelijkse hygiëne om zo besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.  

Niger  
We zorgen ervoor dat kinderen in Diffa ook in deze tijd veilig naar school blijven gaan met mondkapjes voor leerkrachten en leerlingen. Daarnaast verbeteren we de watervoorziening en hygiëne en geven voorlichting via radiostations en op scholen.  

Zuid Soedan  
Op dit moment verlenen we extra medische en technische ondersteuning. Zo doen we er in Zuid-Soedan alles aan om onze reguliere hulpverlening coronaproof te maken.  

Nigeria  
We verbeteren de hygiëne in kampen van ontheemden. Bijvoorbeeld door het uitdelen van zeep, het aanleggen van handwaspunten en het houden van voorlichtingscampagnes. Daarnaast zijn er trainingen voor medisch personeel.  

Somalië  
We zorgen ervoor dat het regionale ziekenhuis in Jowar coronaproof is en richten een isolatiecentrum in. Daarnaast zijn onze mobiele medische teams actief in vier ontheemdenkampen en geven we voorlichting via folders, sms’jes en lokale radiostations.  

Azië  

Op dit moment is Zuidoost-Azië na Afrika de zwaarst getroffen regio. Respectievelijk 28% en 15% van de nieuw gemelde besmettingen en stergevallen komt uit Zuidoost-Azië. India meldt nog steeds de meeste gevallen en heeft in totaal meer dan drie miljoen gevallen gerapporteerd, wat goed is voor 86% van alle regionale bevestigde gevallen.  

Myanmar  
Medisch personeel krijgt training en beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen. We bieden medische zorg en voorlichting in elf klinieken voor ontheemden en lokale inwoners. Mobiele klinieken biezen coronahulp in afgelegen gebieden.

Zuid-Amerika  

Verschillende landen en gebieden op de Caraïbische eilanden hebben de afgelopen week melding gemaakt van een grote toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen in de Dit zijn onder andere de Bahama's, Trinidad en Tobago, Guadeloupe, Jamaica en Guyana. De toename van het aantal gevallen dat op de Caribische eilanden wordt waargenomen, kan gedeeltelijk het gevolg zijn van een toename van het toerisme.  

Colombia  
We hebben handenwaspunten geïnstalleerd en zorgden voor desinfecterende middelen in de klinieken. In kleine groepen gaven we voorlichting over de ziekte. Daarnaast kregen Venezolaanse vluchtelingen geld om in hun levensonderhoud te voorzien. (Deze hulp is eind april 2020 beëindigd.)  

Curaçao  
De medische kliniek Salu Pa Tur blijft gedurende de lockdown open voor onder meer vluchtelingen uit Venezuela. We maken het mogelijk dat een arts en verpleegkundige hun huisbezoeken de komende maanden kunnen blijven doen.  

Onze teams blijven zich wereldwijd inzetten voor vluchtelingen in crisissituaties en in de strijd tegen het coronavirus. Wil je meer lezen over corona? Bekijk dan ook eens ons Dossier Corona. Daar vind je ook updates van onze directeur terug.