Video: hoe is het geld voor Sulawesi tot nu toe besteed?

Herinner je de Giro555-actie 'Nederland helpt Sulawesi' van vorig jaar oktober nog? En heb je daar een bijdrage aan geleverd? Dan hebben we goed nieuws. Bekijk de video hieronder om te zien hoe jouw bijdrage de afgelopen 6 maanden is besteed.

Steun uit Nederland hard nodig

Op 28 september werd Sulawesi getroffen door een aardbeving gevolgd door een tsunami. Het natuurgeweld eiste meer dan vierduizend levens. Tot 1,5 miljoen mensen hadden dringend hulp nodig Meer dan 450.000 mensen zijn al geholpen met de miljoenen die toen zijn gedoneerd. Dit mooie resultaat is te danken aan de organisaties die hard hebben meegewerkt aan de actie: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland en World Vision. Stichting Vluchteling is onderdeel van dit samenwerkingsverband maar heeft niet meegeholpen aan deze actie.  

> Lees hier alle details over de hulp de afgelopen zes maanden 

Waar ging de hulp de eerste zes maanden heen?

Met het geld dat gedoneerd werd kon Giro555 op de volgende manieren noodhulp bieden:

  • Door de aanleg van waterpunten, het zuiveren van water en uitdelen van drinkwater werden bijna 100.000 mensen voorzien van water.
  • Om uitbraak van ziekten te voorkomen werden meer dan 45.000 hygiënekits uitgedeeld en ontvingen bijna 50.000 mensen hygiënevoorlichting.
  • Ook werden 14.000 tentzeilen en shelterkits (pakketten met slaapmatjes, dekens, touw en gereedschap) en meer dan 43.000 muskietennetten uitgedeeld.
  • Meer dan 14.000 mensen ontvingen geld voor werk als puinruimen en het aanleggen van waterpunten en latrines, waarmee zij weer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.

Wat gebeurt er de komende tijd?

De komende tijd legt Giro555 de focus vooral op economische wederopbouw. Werkzaamheden om klimaatverandering en toekomstige natuurrampen te weren heeft prioriteit. Daarnaast worden water, sanitaire en hygiene projecten verder vervolgd en uitgebreid. Ook wordt er gebouwd aan tijdelijk en semipermanent onderdak en ontvangen gezinnen financiële steun en voorlichting om hun huis aardbevingsbestendig terug te bouwen.