12-11-2019 | Bescherming | Syrië

Verklaring Tineke Ceelen over vonnis rechter IS-kinderen terughalen

‘Ik begrijp dat het al dan niet terughalen van IS-vrouwen en -kinderen een moeilijke kwestie is die ons land tot op het bot verdeelt. Ik snap ook heel best dat veel Nederlanders zelfs het terughalen van de jonge kinderen als risicovol beoordelen, de kinderen hebben jarenlang in een giftige omgeving, in een giftige ideologie geleefd, we weten niet precies wat de consequenties daarvan zijn.’

‘Evenwel zijn en blijven het kinderen waar de Nederlandse staat verantwoordelijkheid voor draagt, zeker als de ouders van de kinderen niet in staat geacht mogen worden zorg te dragen voor de opvoeding van die kinderen. Ik juich het daarom toe dat de rechter vandaag besloten heeft Nederland te manen tot actie om de kinderen terug te halen naar ons land. Zonder moeders, en desnoods met.’

‘We hebben al veel te lang gewacht met het ophalen van de kinderen, de argumenten daarvoor waren op zijn minst discutabel. Dat het bereizen van de kampen waar de IS-families gevangen gehouden worden in Syrië, te gevaarlijk zouden zijn om te bereizen voor de Nederlandse autoriteiten, kan nu heel goed waar geworden zijn. Maar tot aan de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de start van het Turkse offensief konden Al Hol en Al Roj met inachtneming van wat veiligheidsmaatregelen prima bereisd worden. Bovendien hebben de Amerikanen, het Rode Kruis en ook de Koerden bij herhaling aangeboden de IS-families naar de Nederlandse vertegenwoordigingen over te brengen.’

‘Hoe dan ook, ik hoop dat de kinderen snel terugkomen naar Nederland, zodat we hen kunnen helpen op evenwichtige wijze op te groeien tot evenwichtige volwassenen, zoals het een beschaafde samenleving betaamt.’