Kleine verbeteringen maken het verschil: de MUAC-tool

De zogeheten MUAC-tool waarmee de mate van ondervoeding wordt gemeten bij kleine kinderen heeft een update gekregen. Het zijn kleine stapjes als deze die een groot verschil kunnen maken in leven van vluchtelingen en ontheemden. Om de mate van ondervoeding te meten bij kleine kinderen wordt al jarenlang gebruik gemaakt van een polsbandje voorzien van kleurcodes waarmee de omvang van de bovenarm wordt gemeten. Deze zogeheten MUAC (Mid-Upper Arm Circumference) tool meet snel en effectief met behulp van drie kleuren en nummers of een kind gewicht verliest en of er sprake is van ondervoeding.

Onze partner IRC heeft dit bandje nu een update gegeven. Door het toevoegen van twee extra kleuren (zie afbeelding) kunnen ook laaggeletterde lokale hulpverleners gebruik maken van de tool, zonder de ondersteuning van hulporganisaties. Dit betekent dat ook in de meer afgelegen gebieden het mogelijk is om ondervoeding te meten en in kaart te brengen. Bij de eerste proef in Zuid-Soedan was er een toename van het aantal ondervoede kinderen dat werd geïdentificeerd en de benodigde hulp kreeg. 

De Traditionele MUAC-tool bestond uit 3 kleuren: groen, geel en rood, waarbij groen positief (niet ondervoed) en rood als negatief (zwaar ondervoed) werden gezien. De traditionele rode zone is nu opgedeeld in 3 kleuren: donkerrood, rood en roze, om zo een onderscheid te kunnen maken in de mate van ondervoeding. 

Toekomst van de hulpverlening

De hulpverlening aan vluchtelingen wereldwijd is gebaat bij het toenemende gebruik van data en onderzoek naar het effect van ons werk. Het gebruik van data zal binnen de hulpverlening zeker een positieve impact hebben, maar de kleine stapjes, zoals het verbeteren van de MUAC-tool voor het meten van ondervoeding, is waar het begint. Zo redden we dagelijks meer mensenlevens en laten we zien dat we zowel op internationaal niveau als in het veld strijden voor het welzijn van vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.  

Lees het hele rapport van IRC hier.