24-09-2018

UPDATE: wat hebben we gedaan met jouw gift?

Syrië, de Rohingya-crisis in Myanmar/Bangladesh, Venezuela, Jemen: sinds januari 2018 hebben we jouw hulp gevraagd voor een aantal zeer urgente situaties. Nu is het tijd om je te vertellen wat we mede dankzij jouw gift dit jaar voor vluchtelingen en ontheemden hebben kunnen doen.

Wat we dit jaar tot nu toe hebben bereikt met jouw steun. In vogelvlucht: 

In Jemen: 

Sinds de escalatie van de conflicten in maart 2015 blijft de situatie in Jemen verslechteren. Het aantal ontheemden is sterk toegenomen. De crisis in Jemen wordt de ergste humanitaire ramp van deze tijd genoemd: twee derde van de bevolking dreigt te sterven aan hongersnood, duizenden lijden aan een dodelijke vorm van cholera. Wij zetten ons in voor de bevolking van Jemen. 

  • Meer dan 115.000 vluchtelingen krijgen gezondheidsvoorlichting en gezondheidszorg via mobiele medische teams. 
  • Gezondheidspost Al Wahts wordt voorzien van medicijnen, medische apparatuur en medisch gereedschap. 

De Rohingya-crisis:

Op 25 augustus was het precies een jaar geleden dat het geweld tegen de Rohingya in Myanmar opnieuw oplaaide. Sinds augustus 2017 zijn er meer dan 700.000 Rohingya gevlucht uit Myanmar naar buurland Bangladesh. 

  • Met onze steun zijn ruim 29.700 vluchtelingen bereikt, vooral met medische zorg in 6 vaste faciliteiten en via 2 mobiele teams (consultaties, moeder- en kindzorg, family planning), behandeling van ernstige ondervoede kinderen in ondervoedingsklinieken en psychosociale zorg en behandeling van kwetsbare slachtoffers van gender en/of seksueel geweld. 

In Syrië: 

Het land wordt al meer dan 7 jaar geteisterd door een niets ontziende burgeroorlog waar de eigen burgerbevolking vooral het slachtoffer van is. Veel van de mensen die terugkeren naar hun kapotgeschoten huizen lopen opnieuw gevaar door onontplofte munitie of achtergelaten boobytraps. Wij zetten ons in voor de Syrische bevolking om dit te voorkomen. 

  • Voorlichting aan 13.500 ontheemden en lokale bevolking over mijnen en niet-ontplofte munitie.

In Venezuela:

De economie van Venezuela is als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Een duizelingwekkende inflatie zorgt ervoor dat spaartegoeden en salarissen overnacht niets meer waard zijn. Wat nog wel beschikbaar is, is onbetaalbaar geworden. Wij zetten ons sinds kort in voor Venezolanen die naar Colombia zijn gevlucht. Tot nu hebben we de volgende resultaten geboekt, maar zijn hard bezig om onze hulp uit te breiden. 

  • 200 ontheemde vrouwen en meisjes krijgen in de Colombiaanse stad Cúcuta psychosociale hulp. 
  • 60 kwetsbare gezinnen krijgen cash-noodhulp. 

In Irak:

Na jaren van geweld en economische crisis, kunnen Irakezen zich een leven in vrede en veiligheid nog maar nauwelijks voorstellen. 3,4 miljoen Irakezen leven onder zeer moeilijke omstandigheden, evenals bijna een kwart miljoen Syrische vluchtelingen. Sinds de start van het conflict bieden we samen met onze partners hulp aan mensen in nood, maar slinkende budgetten en toenemende noden bemoeilijken het werk. 

  • Onze medische teams zorgen ervoor dat 10.000 Iraakse ontheemden medische en psychosociale zorg krijgen via een mobiele kliniek.