19-09-2018

Stichting Vluchteling eist snelle en sterke actie op Moria

De situatie voor vluchtelingen in Moria, Griekenland is bar en boos. Samen met 18 andere organisaties roepen wij op om met meer duurzame oplossingen te komen om de overbevolking en slechte condities in de opvangcentra snel en sterk te verbeteren.

De situatie voor vluchtelingen in Moria, Griekenland is bar en boos. Samen met 18 andere organisaties roepen wij op om met meer duurzame oplossingen te komen om de overbevolking en slechte condities in de opvangcentra snel en sterk te verbeteren.

Stichting Vluchteling is actief op Lesvos, lees hier meer over ons project: geestelijke en psychosociale zorg voor vluchtelingen in Griekenland

Meer dan 17.000 mensen zitten samengepakt in de opvanglocaties op de Griekse eilanden, samengepakt op een plek waar normaal gesproken hooguit plaats is voor 6000 vluchtelingen. Ze moeten proberen te overleven onder erbarmelijke omstandigheden die niet voldoen aan de meest basale humanitaire standaarden. De Griekse Minister van Migratie, Dimitris Vitsas beloofde onlangs om met een oplossing te komen voor het gebrek aan ruimte en voorzieningen om aan alle mensen minimale noodhulp te kunnen verlenen. Hij zou dan ook duizenden nieuwe opvangplekken op het vasteland van Griekenland realiseren.

Directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen: ‘De vluchtelingencentra op de Griekse eilanden zijn schandvlekken in Europa. Als zelfs kinderen zelfmoordpogingen* ondernemen dan mag toch helder zijn dat er snel actie ondernomen moet worden. En dat is precies wat we verwachten; van de Griekse autoriteiten en de Europese Unie.

Schandalig 

Nu wederom de condities op de eilanden verslechteren, roepen wij – samen met 18 andere organisaties – de Griekse overheid nogmaals op deze nieuwe opvangplekken snel te creëren en om de leefomstandigheden voor asielzoekers die op de eilanden aankomen te verbeteren. Het is schandalig dat mensen binnen de landsgrenzen van Europa geconfronteerd worden met dergelijke slechte leefomstandigheden.

‘Het slechtste vluchtelingenkamp ter wereld’

Moria, de opvanglocatie op het Griekse eiland Lesvos waar iedere asielzoeker zich als eerste meldt, werd recent in een BBC-rapport beschreven als ‘het slechtste vluchtelingenkamp ter wereld’. Op dit moment worden in Moria drie keer zoveel mensen opgevangen dan dat er plaatsen zijn. In het ontvangstcentrum op Samos worden zes keer zoveel mensen opgevangen dan waar capaciteit voor is. De riolering in Moria werkt niet. Het vieze toiletwater bereikt de tenten en matrassen waar kinderen op slapen, terwijl er geld is vrijgemaakt om de riolering te verbeteren. Het aantal berichten over seksueel geweld en mishandeling in de centra nemen toe.

Nijpende tekorten aan medisch personeel

Er is een nijpend tekort aan medisch personeel en de situatie verergert doordat veel medische professionals ontslag nemen. De redenen zijn de onwerkbare omstandigheden in de centra. De coördinator van een Griekse gezondheidsorganisatie op Samos sprak zich recent uit in de Griekse media: ‘veel medische professionals kiezen er liever voor om niet te werken, dan te werken in de erbarmelijke omstandigheden in de centra.’ Ook voor hulporganisaties op de eilanden wordt het steeds moeilijker om hun werk te doen.

Gevangen in een achtbaan van emotie

Er is geen excuus voor de erbarmelijke omstandigheden waarin duizenden mensen nu gevangen zitten. Gevangen in een achtbaan van emoties, wachtend op een bericht over hun asielaanvraag. De Griekse overheid moet onmiddellijk in actie komen en ervoor zorgen dat de rechten van asielzoekers en vluchtelingen worden gewaarborgd, zoals beschreven in nationaal- en internationaal recht. De accommodaties die de Griekse autoriteiten hebben beloofd, moeten duizenden nieuwe veilige plekken opleveren voor asielzoekers die al heel veel hebben meegemaakt. Ook zouden zo snel mogelijk vluchtelingen overgebracht moeten worden naar het vasteland, om het gebrek aan capaciteit in de opvangcentra op te lossen. Tegelijkertijd moeten EU-leiders zich inzetten om de vastgelopen discussies te hervatten rondom humane opvang van vluchtelingen en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen binnen de Europese Unie. 

Directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen: ‘De vluchtelingencentra op de Griekse eilanden zijn schandvlekken in Europa. Als zelfs kinderen zelfmoordpogingen* ondernemen dan mag toch helder zijn dat er snel actie ondernomen moet worden. En dat is precies wat we verwachten; van de Griekse autoriteiten en de Europese Unie.

19 betrokken organisaties

Naast Stichting Vluchteling onderschrijven de volgende organisaties het bovenstaande statement: ActionAid, ASB, Caritas Hellas, CEAR, Danish Refugee Council, Diotima, Greek Council for Refugees, Greek Helsinki Monitor, Greek Forum of Refugees, Hellenic League for Human Rights, HIAS, International Rescue Committee, JRS, Legal Centre Lesvos, MDM, Oxfam, Praksis, Solidarity Now en Terre des Hommes.

Stichting Vluchteling is actief op Lesvos, lees hier meer over ons project: geestelijke en psychosociale zorg voor vluchtelingen in Griekenland

*International Rescue Committee (IRC), Mid-Term Report: "Van de 123 patiënten die in de periode januari - juni werden behandeld door IRC, had 66% (81 mensen) zelfmoordideeën of had zelfmoordpogingen ondernomen.”