17-09-2018

Bijna 30.000 Rohingya geholpen, nog lang niet genoeg

Op 25 augustus jongstleden was het precies een jaar geleden dat het geweld tegen de Rohingya in Myanmar opnieuw oplaaide. Sinds augustus 2017 zijn er meer dan 700.000 Rohingya gevlucht uit Myanmar naar buurland Bangladesh. Stichting Vluchteling heeft zich vanaf oktober 2017 actief ingezet voor de Rohingya vluchtelingen. Dankzij jouw steun hebben ruim 29.700 vluchtelingen hulp gekregen. Dat zijn er nog lang niet genoeg.

Stichting Vluchteling heeft zich vanaf oktober 2017 actief ingezet voor de Rohingya vluchtelingen. Met onze steun zijn ruim 29.700 vluchtelingen bereikt, vooral met medische zorg in 6 vaste faciliteiten en via 2 mobiele teams (consultaties, moeder- en kindzorg, family planning), behandeling van ernstige ondervoede kinderen in ondervoedingsklinieken en psychosociale zorg en behandeling van kwetsbare slachtoffers van gender en/of seksueel geweld. 

Onze hulp blijft hard nodig. Deze week vertellen we meer over de Rohingya en hoe het er daar aan toe gaat op dit moment. 

De uitdaging blijft 

Een mooi resultaat gezien de situatie van veel Rohingya in Bangladesh en Myanmar. Het is echter nog lang niet genoeg. Op 22 juli 2018 was het geschatte aantal Rohingya vluchtelingen in de kampen bij Cox’s Bazar, Bangladesh 919.000. Van deze 919.000 vluchtelingen zijn er al 212.000 voor 25 augustus 2017 de grens overgestoken vanuit Myanmar naar Bangladesh. Sinds 25 augustus 2017 zijn hier nog ruim 707.000 vluchtelingen bijgekomen. Een schrikbarend hoog aantal. Onze hulp blijft dus hard nodig. Deze week vertellen we meer over de Rohingya en hoe het er daar aan toe gaat op dit moment. 

1 op 110 mensen wereldwijd is op de vlucht, 52% van alle vluchtelingen is kind.

Recordaantal mensen wereldwijd op de vlucht

In 2017 was er een recordaantal van 68,5 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. Er kwamen in een jaar tijd 2,9 miljoen vluchtelingen bij. Dat is de grootste toename ooit in een jaar. Van alle vluchtelingen wereldwijd is tweederde afkomstig uit slechts vijf landen: Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Myanmar, Somalië. 1 op 110 mensen is op de vlucht, 52% van alle vluchtelingen is kind. Stichting Vluchteling biedt noodhulp en zet zich in voor vluchtelingen daar waar het dit het hardst nodig is.