24-08-2018 | Bescherming

De Rohingya-crisis: een jaar later

Op 25 augustus is het precies een jaar geleden dat het geweld tegen de Rohingya in Myanmar opnieuw oplaaide. Sinds augustus 2017 zijn er meer dan 700.000 Rohingya gevlucht uit Myanmar naar buurland Bangladesh. Stichting Vluchteling heeft zich het afgelopen jaar wederom actief ingezet voor de Rohingya. Lees hier hoe wij dat deden met jouw steun.

FACT: Op 22 juli 2018 was het geschatte aantal Rohingya vluchtelingen in de kampen bij Cox’s Bazar, Bangladesh 919.000. Van deze 919.000 vluchtelingen zijn er al 212.000 voor 25 augustus 2017 de grens overgestoken vanuit Myanmar naar Bangladesh. Sinds 25 augustus 2017 zijn hier nog ruim 707.000 vluchtelingen bijgekomen. 

Naast de 28.500 Rohingya die medische steun ontvangen worden met twee mobiele medische teams nog eens 8.000 mensen bereikt om veelvoorkomende ziektes te behandelen, en hen van essentiële medicijnen voorzien. 

Wat doen wij met jouw hulp?    

Sinds januari 2018 hebben we jouw hulp gevraagd voor een aantal zeer urgente situaties. Voor de Rohingya hebben we zelfs al in een eerder stadium (oktober 2017) een campagne opgezet. Met jouw steun hebben wij ons het afgelopen jaar ingezet voor de Rohingya in Myanmar en Bangladesh. 28.500 Rohingya-vluchtelingen ontvangen via medische hulpposten pre- en postnatale zorg, family planning advies, screening en doorverwijzing bij niet besmettelijke ziekten, opvang in het geval van seksueel geweld, of behandeling en preventie van hiv en soa's. Met twee mobiele medische teams worden nog eens 8.000 mensen bereikt om veelvoorkomende ziektes als malaria, diarree en worminfecties te behandelen, en hen van essentiële medicijnen voorzien. 

De gevaren blijven na de vlucht

Na de vlucht zijn de gevaren voor de Rohingya nog niet voorbij. Zo zitten zij nu middenin het moesson seizoen in Bangladesh. Dit seizoen loopt van mei tot oktober, met de eerste regenval in april. De regenval zorgt in vluchtelingenkampen bij Cox’s Bazar in Zuidoost-Bangladesh voor modderige wegen en stromen. Het is in eerdere jaren voorgekomen dat in de zomermaanden meer dan 58 centimeter regen is gevallen. De zelfgemaakte onderkomens van de Rohingya, vaak op steile hellingen, zijn niet bestand tegen de zware weersinvloeden. Lees hier meer over het moesson seizoen en de gevolgen voor de Rohingya. 

De basisvoorzieningen die wij als vanzelfsprekend achten, ontbreken daar. Met jouw hulp blijven wij ons keihard inzetten voor de Rohingya, maar er is meer nodig. Help jij mee? 

De basisvoorzieningen ontbreken

De situatie voor de Rohingya in Myanmar blijft nijpend. Er is geen uitzicht op een veilige terugkeer naar Myanmar en naast het moesson seizoen moeten zij leren omgaan met de nieuwe realiteit van het vluchtelingenbestaan. Velen van de gevluchte Rohingya hebben een jaar later dus nog steeds dringend jouw hulp nodig. De kampen zijn overvol en kinderen hebben geen toegang tot goed onderwijs. De basisvoorzieningen die wij als vanzelfsprekend achten, ontbreken daar. Met jouw hulp blijven wij ons keihard inzetten voor de Rohingya, maar er is meer nodig. Help jij mee?