20-08-2018

De 4 zwaarste plekken ter wereld voor vrouwen

Van grote steden tot afgelegen dorpen, vrouwen en meisjes wereldwijd hebben te maken met intimidatie, geweld, discriminatie en een gebrek aan gelijke kansen. Hun levens worden bedreigd, hun potentieel wordt gestolen. Deze situatie is nog tekenender voor vrouwen en meisjes in conflictgebieden. Volgens de violence prevention experts van onze partnerorganisatie International Rescue Committee (IRC) zijn dit de 4 zwaarste plekken ter wereld om een vrouw te zijn:

Bangladesh -  Sinds augustus 2017 zijn meer dan 800.000 Rohingya uit Myanmar gevlucht naar buurland Bangladesh. Op de vlucht voor geweld in een van ’s werelds langstlopende burgeroorlog. Van deze vluchtelingen is naar schatting 70% vrouw of kind. Deze vrouwen en kinderen hebben dagelijks te maken met geweld en hebben dringend medische aandacht nodig. 60% van de mensen die deze hulp nodig hebben zijn jonger dan 18 jaar. Er zijn meldingen geweest van meisjes jonger dan 5 jaar die zijn verkracht.

Deze vrouwen en kinderen hebben dagelijks te maken met geweld en hebben dringend medische aandacht nodig.

Bijna de helft van alle zwangere vrouwen krijgen niet de medische aandacht die zij nodig hebben. Meer dan 40% van de families waar de vrouw zwanger is weet niet waar zij naar toe moeten gaan voor medische hulp.

Democratische republiek Congo - Het is al decennia onrustig in de Democratische Republiek Congo door gewelddadig conflict en economische onrust. Eind juni 2017 sloegen 3.8 miljoen mensen in het binnenland op de vlucht. Naar schatting leeft meer dan de helft van de mensen onder de armoedegrens.

Het geweld tegen vrouwen en meisjes is groot in DR Congo. Meer dan 60% van pubermeisjes in de Zuid-Kivu provincie heeft te maken gehad met fysiek, seksueel of emotioneel geweld in het afgelopen jaar (Colombia University research). Ook thuis ontkomen de meisjes niet aan het geweld. Veel van hen worden gedwongen om vroeg te trouwen. Bijna de helft van alle meisjes die ooit geweld hebben ervaren zegt dat de dader vaak de vriend, vader of andere bekende was.

Tot 65% van de vrouwen en meisjes in Zuid-Soedan heeft te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld.

Zuid-Soedan - Zuid-Soedan is een van de armste en meest onontwikkelde landen ter wereld. Door tekorten aan voedsel en medische zorg ontstaat conflict, wat dagelijks een impact heeft op miljoenen mensen. Vrouwen en meisjes worden voornamelijk geraakt in crisisgebieden, volgens de IRC. Tot 65% van de vrouwen en meisjes in Zuid-Soedan heeft te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld. Dat is twee keer zoveel als het wereldgemiddelde als het gaat om geweld tegen vrouwen en meisjes. In Zuid-Soedan lopen vrouwen en meisjes daarnaast een groot risico met betrekking tot huiselijk geweld.

De situatie in Jemen dreigt uit te lopen op een van de grootste humanitaire crises die we tot nu toe hebben gezien.

Jemen - De situatie in Jemen dreigt uit te lopen op een van de grootste humanitaire crises die we tot nu toe hebben gezien. Een illegale blokkade van de havens, wijdverspreid geweld en ondervoeding en een uitbraak van cholera. 80% van de populatie in Jemen heeft dringend humanitaire hulp nodig. Een direct gevolg van deze situatie is dat tegen de 3 miljoen vrouwen en meisjes risico lopen om slachtoffer te worden van een vorm van geweld.

Jemen staat op de laatste plaats in de World Economic Forum’s Global Gender Gap Index, bestaande uit 142 landen. De vrouwen in Jemen hebben geen recht op scheiding, erfenis en voogdij van kinderen. Met meer dan 10,800 gerapporteerde gevallen van huiselijk geweld in 2016, zijn vrouwen en meisjes thuis ook niet veilig. Vrouwen hebben geen macht, vrijheid, veiligheid en zeggenschap over hun eigen leven.

Stichting Vluchteling blijft zich inzetten voor kwetsbare vluchtelingen wereldwijd. Juist ook voor vrouwen en meisjes, daar waar zij in conflictgebieden het meeste gevaar lopen.