29-05-2018 | Bescherming

3 antwoorden over de crisis in Venezuela

De economie van Venezuela is als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Een duizelingwekkende inflatie zorgt ervoor dat spaartegoeden en salarissen overnacht niets meer waard zijn. Naar schatting zijn ruim 4,6 miljoen Venezolanen hun land ontvlucht. Buurland Colombia vangt inmiddels bijna 2 miljoen Venezolaanse burgers op. De noden zijn enorm.
  • Waarom de Venezolanen vluchten: 

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis, met enorme inflatie en grote voedseltekorten. Het land heeft een van de grootste oliereserves ter wereld, maar de olieproductie en de hele economie zijn ingestort. De inflatie is enorm, geldbiljetten zijn nauwelijks meer wat waard. De duizelingwekkende inflatie zorgt er niet alleen voor dat spaartegoeden en salarissen overnacht niets meer waard zijn. Daarnaast is alles dat nog beschikbaar is, onbetaalbaar geworden. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen: "een simpele diarree kan een kwetsbaar kind makkelijk het leven kosten. Dat mogen we niet laten gebeuren,” aldus Directeur Stichting Vluchteling Tineke Ceelen.

"Een simpele diarree kan een kwetsbaar kind makkelijk het leven kosten. Dat mogen we niet laten gebeuren,” aldus Directeur Stichting Vluchteling Tineke Ceelen.

Voedseltekorten

Importrestricties en hyperinflatie verminderen de beschikbaarheid van en toegang tot basisproducten en voorzieningen. Voedsel en medicijnen zijn bijna niet meer verkrijgbaar en wat wel beschikbaar is, is onbetaalbaar geworden voor de gewone burger. 90 procent van de bevolking heeft niet genoeg geld om voldoende voedsel te kopen en 61 procent zegt met honger naar bed te gaan. Twee derde van de inwoners van Venezuela viel in 2017 gemiddeld 11 kilo af.

Medische zorg

De economische crisis raakt de gezondheidsvoorzieningen het hardst. In de publieke ziekenhuizen zijn steeds minder medicijnen en voorzieningen beschikbaar. Naast de honger, schaarste en politieke onrust vlucht de Venezolaan ook voor epidemieën in de eigen ingestorte gezondheidszorg. Eenmaal aangekomen in Colombia, komen ze terecht in een land waar je alleen met geldige documentatie toegang hebt tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Ook mogen zij officieel niet werken, waardoor veel Venezolanen hun heil soms zoeken in de illegaliteit.

Geweld

Naast armoede zijn ook criminaliteit en geweld sterk toegenomen.

  • Wat betekent dit voor de mensen?

Aanhoudende vluchtelingenstroom

Door de groeiende politieke onrust en de economische onzekerheid in het land zijn op dit moment naar schatting 1,6 miljoen Venezolanen het land ontvlucht. Zij trekken veelal naar buurland Colombia en in lagere aantallen ook naar Aruba en Curaçao. Het geweld tegen de protesterende bevolking, gebrek aan voedsel en medische zorg en verlies aan inkomsten zijn de belangrijkste redenen voor vertrek. Volgens de huidige cijfers zijn er dagelijks ongeveer 4.000 Venezolanen die voor langere tijd opvang zoeken in Colombia. Over het algemeen komen er naar schatting 35.000 Venezolanen elke dag de grens met Colombia over. Veel mensen steken de grens over op onbewaakte plekken ten noorden van de grensstad Cúcuta. De meesten van deze 35.000 Venezolanen keren weer terug. 

Volgens de huidige cijfers zijn er dagelijks ongeveer 4.000 Venezolanen die voor langere tijd opvang zoeken in Colombia.

Waarom is de stad Cúcuta belangrijk?

Cúcuta is de hoofdstad van de provincie Norte de Santander, een belangrijke aankomstplaats voor Venezolanen die Colombia binnenkomen. Deze grensplaats telt ruim 830.000 inwoners. Veel Venezolanen die hier eerst alleen kwamen voor werk willen nu niet meer terugkeren naar eigen land. Door het oplopende aantal Venezolanen dat de grens oversteekt stapelen de problemen voor Colombia zich op. Slechts 1% van de Venezolanen kan terecht in de opvanglocaties in Cucuta en ruim 22% slaapt op straat in de buitenlucht. Het gebrek aan onderdak en behoefte aan voedsel en schoon drinkwater van deze groeiende groep vluchtelingen is zorgwekkend.

  • Wat doen wij met jouw steun?

De eerste noodhulp van Stichting Vluchteling gaat vooral naar medische zorg. “Om te voorkomen dat ondervoede kinderen overlijden en zieken de hulp krijgen die ze nodig hebben. "Een simpele diarree kan een kwetsbaar kind makkelijk het leven kosten. Dat mogen we niet laten gebeuren,” aldus Directeur Stichting Vluchteling Tineke Ceelen. Daarnaast zetten wij in samenwerking met onze partner het International Rescue Committee (IRC) de volgende hulpprogramma’s op in Colombia rond het grensgebied met Venezuela:   

1. Zorg voor slachtoffers seksueel geweld

We bieden een veilige plek voor Venezolaanse vrouwen die slachtoffer zijn van gender gerelateerd geweld, waar zij verzorgd en behandeld worden. Daarnaast wordt psychosociale steun en informatie geboden voor vrouwen in een kwetsbare positie.

2. Cash verdeling

Geen werk, gebrek aan voedsel en aan onderdak zijn de belangrijkste noden onder de gevluchte Venezolanen in Cucuta. Daarom wordt aan kwetsbare Venezolanen voor 3 maanden een bedrag aangeboden, zodat ze beter in hun basisbehoeften kunnen voorzien en minder snel terugvallen in eventuele andere vormen van negatieve overlevingsmechanismen.

3. Medische zorg

Verbeterde toegang tot basisgezondheidszorg (consulten en behandelingen), medicijnen en eventuele doorverwijzingen. Daarnaast komt er een noodfonds voor mensen die acuut zorg of behandeling (bijv. een operatie) nodig hebben.

Help de Venezolaanse vluchtelingen

De noden onder de Venezolanen die hun land ontvlucht zijn, zijn enorm. Ouders zoeken of er nog iets eetbaars tussen het afval te vinden is, om hun kinderen niet wéér met lege maag naar bed te hoeven sturen. Vooral aan onderdak, eten en medische zorg is een schrijnend gebrek. Daar willen we wat aan doen. Help jij mee?