08-11-2018 | Afghanistan

Afghanistan: ontheemding door aanhoudende droogte en conflict

Door gewapend conflict en de aanhoudende droogte neemt het aantal ontheemden in Afghanistan toe. Dit, in combinatie met een toename van gevluchte Afghanen die terugkeren uit Pakistan en Iran, zorgt voor een stijging van de behoefte aan voedsel, gezondheidszorg, water en sanitatie en bescherming. 7,4 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. De onzekere veiligheidssituatie bemoeilijkt echter de toegang van hulp.

In 2018 alleen al raakten zo’n 525.000 mensen ontheemd, waarvan bijna de helft door conflict, en meer dan de helft door de aanhoudende droogte. In totaal zijn zo’n 2 miljoen Afghanen ontheemd. Bovendien bevinden zich nog eens meer dan 2,5 miljoen Afghanen in het buitenland, met name in Pakistan en Iran.

In 2018 alleen al raakten zo’n 525.000 mensen ontheemd

Honger

Het aantal mensen dat het risico loopt op ernstig voedseltekort wordt verwacht op te lopen naar 10,6 miljoen in de aankomende maanden: meer dan 47 procent van de rurale bevolking. Conflict en de aanhoudende droogte zorgen voor een crisis wat betreft levensonderhoud: men verwacht dat maar 10 procent van de gezinnen die leven van landbouw genoeg te eten zal hebben tussen november en februari. Het winterseizoen begint niet voor januari, maar de voedselonzekerheid en het percentage ondervoede kinderen zijn nu al extreem hoog in het land.

Droogte

De ernstige voedselcrisis wordt onder andere veroorzaakt door de inmiddels al 5 jaar extreme aanhoudende droogte in het land, met name in het westen. Hierdoor mislukt de oogst en hebben mensen te weinig te eten.

Veel mensen vluchten vanuit de rurale gebieden naar de steden, met name naar Herat. Er is naast behoefte aan eten grote behoefte aan onderdak; velen van hen leven in tenten of in de open lucht, blootgesteld aan extreme weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s. 

7,4 miljoen Afghanen hebben humanitaire hulp nodig

Conflict

Ook het aanhoudende conflict heeft impact op de ontheemding en de honger. In september en oktober nam het geweld sterk toe in minstens 10 provincies, waarvan burgers vaak het slachtoffer waren. Dit zorgde voor een stijging van het aantal ontheemden. Door de onveilige situatie zullen mensen waarschijnlijk niet gauw naar huis terug kunnen keren, hebben zij beperkte toegang tot basisvoorzieningen en is humanitaire hulp nodig.

Door de onveilige situatie en verwoesting van de infrastructuur is het voor humanitaire hulporganisaties lastig om de rurale gemeenschappen die hulp nodig hebben te bereiken.

Onze hulp

Stichting Vluchteling biedt hulp voor de Afghanen met verschillende projecten. We helpen met cashhulp, bijvoorbeeld voor voedsel, en onderdak en schoon drinkwater:

Klik hier voor meer informatie over de situatie in Afghanistan.