Vooruitblik: 10 landen waar de situatie verergert in 2018

2017 was geen goed jaar voor de vluchteling. Nieuw ontstane crises verslechterde, oude en vergeten crises bleven bestaan. Het gesprek over vluchtelingen wordt harder. Wij van Stichting Vluchteling keken met een bezorgde blik vooruit naar 2018 en brachten 10 landen in kaart waar de situatie verslechtert of waar de omstandigheden al slecht zijn met geen direct uitzicht op verbetering.

10 landen om in de gaten te houden in 2018:

  • De Rohingya crisis in Myanmar/Bangladesh

Het geweld tegen de Rohingya minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar laaide eind augustus 2017 op. Zeker 655.000 Rohingya zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. De Verenigde Naties noemde de aanvallen op de Rohingya een schoolvoorbeeld van een etnische zuivering. De vluchtelingen, nu in overvolle kampen in Bangladesh, moeten het recht krijgen om veilig en zonder verdere voorwaarden terug te keren naar Myanmar. Voorlopig kan Myanmar dit niet garanderen en zitten de staatloze Rohingya vast tussen wal en schip.  

  • Jemen 

Met 8 miljoen mensen op de rand van een hongersnood, 1 miljoen bevestigde gevallen van cholera en zeker 3 miljoen mensen op de vlucht in eigen land, is de verwachting dat de oorlog in Jemen in 2018 verder zal escaleren. Het is al meer dan 1000 dagen geleden sinds de oorlog in Jemen begon. Het straatarme land heeft momenteel te maken met een van de grootste humanitaire crises in de wereld. Met geld uit de giro555 actie 'help slachtoffers hongersnood' deelden we in Jemen cash vouchers uit aan kwetsbare gezinnen waarmee ze ter plekke op de lokale markt eten kunnen kopen. Hiermee zijn inmiddels ruim 6.500 vluchtelingen bereikt. 

  • Afghanistan

De oorlog in Afghanistan zal intensiveren in 2018. Amerika wil met een nieuwe (militaire) strategie het momentum van de Taliban stoppen. De veiligheidssituatie zal hierdoor verslechteren ook mede doordat de Taliban grotere delen van het platteland in handen heeft en de publieke en humanitaire services en hulp minder toegankelijk worden. Dit wordt verder verergerd door de gerichte aanvallen op personeel van humanitaire organisaties. De verwachting is dat de inwoners van Afghanistan hier wederom de dupe van worden. 

  • Syrië

Op 15 maart 2018 is de oorlog in Syrië 7 jaar aan de gang, maar de gevechten zijn nog niet over. President Bashar al-Assad regime is op dit moment de bovenliggende partij, mede dankzij de Russische en Iraanse steun. Met meer dan 13 miljoen mensen die urgent humanitaire hulp nodig hebben zal Syrië ook in 2018 hoog op de lijst van lopende crises blijven staan. 

  • Democratische Republiek Congo

In Congo woedt al jaren een gewelddadig conflict, dat sinds vorig jaar weer is opgelaaid. Vooral in de regio Kasai, in het midden van het land is de situatie schrijnend. Gevechten in deze regio zorgde het afgelopen jaar alleen al voor meer dan 3.000 doden. In de zuidoostelijke regio Pool iseen conflict met de gewapende Ninja Militie gaande. Dit conflict claimt iedere maand tientallen levens. Daarnaast gaat Congo gebukt onder een politiek crisis. President Joseph Kabila is al een jaar illegaal aan de macht in Congo. Het wanbeleid, of eigenlijk het ontbreken van beleid zorgt ervoor dat krijgsheren en generaals vrij hun gang kunnen gaan. 

  • Centrale Afrikaanse Republiek 

Sinds november 2016 zijn meer dan 600.000 mensen binnen CAR op de vlucht geslagen door de gevechten tussen ex-Seleka en anti-Balaka groepen en zijn zeker 13 hulpverleners vermoord. Meer dan de helft van de 4,67 miljoen inwoners van het land heeft dringend humanitaire hulp nodig. De verwachting is dat het gewapende conflict tussen de verschillende groepen binnen CAR zich verder zal uitbreiden nu zowel Frankrijk, Amerika en Uganda hun militairen hebben teruggetrokken uit het zuidoosten van het land.   

Giro555-actie 'Help slachtoffers hongersnood': 4.000 ondervoede kinderen geholpen in Somalië en Zuid-Soedan

Nederland gaf vorig jaar maart gul tijdens de nationale actie van Giro555 voor mensen die leden aan honger. Stichting Vluchteling kwam in actie in Jemen, Somalië en Zuid-Soedan. Alle drie de landen kampen met honger. In de eerste 6 maanden hebben wij bijna 4.000 ondervoede kinderen kunnen helpen. Dat is gemiddeld 21 kinderen per dag. In totaal hebben we tot nu toe 1,4 miljoen van de 2,2 miljoen euro aan Giro-555 gelden besteed. Het overige deel zullen we de komende maanden besteden.

  • Somalië

Doordat verschillende opeenvolgende seizoenen erg droog waren in Somalië komt de voedselveiligheid en levensonderhoud van veel inwoners in gevaar. 949.000 mensen zijn sinds de droogte van november 2016 op de vlucht geslagen in eigen land. Door conflict zijn daar in 2017 nog eens 171.000 mensen bijgekomen. Bijna de helft van de bevolking heeft dringend voedselhulp nodig. In Somalië screenden we ruim 14.500 kinderen op ondervoeding. Daar troffen we 2.438 kinderen aan die ernstig ondervoed waren die we direct hebben behandeld in een van onze gezondheidscentra.

  • Zuid-Soedan

Zuid-Soedan als land is in 2018 zeer kwetsbaar voor humanitaire- en natuurrampen. Het door conflicten geteisterde land heeft te maken met schendingen van de mensenrechten, sexueel geweld en aanvallen op burgers. De crisis heeft een grote impact op de publieke gezondheid en uitbraken van ziekten als malaria, cholera en mazelen liggen op de loer. Daarnaast is het voedseltekort door onder andere falende oogsten voor meer dan 5,6 miljoen mensen een groot probleem. Met de giro555-actie 'Help slachtoffers hongersnood' hebben wij al 4.000 ondervoede kinderen kunnen helpen in Zuid-Soedan en Somalië. In Zuid-Soedan konden we door de inzet van vier mobiele medische teams 13.446 kinderen screenen op ondervoeding. En behandelden we 1.558 ernstig ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar.

  • Ethiopië

De situatie in het noorden, zuiden en oosten van Ethiopië is door het twee slechte regenseizoenen sinds het begin van 2017 sterk verslechterd. Dit zorgt voor voedseltekorten in verschillende gebieden van het land. Ondervoeding is en blijft een groot probleem. Met 894.000 vluchtelingen uit verschillende buurlanden, waaronder 420.000 uit Zuid-Soedan, zijn de vluchtelingenkampen in Ethiopië vol. 376.000 kinderen lijden aan acute ondervoeding, dit gekoppeld aan de teruglopende humanitaire hulp zijn grote punten van zorg in 2018.

Naast de hierboven genoemde crises zijn er in veel verschillende landen actieve of oude crises. Wij van Stichting Vluchteling houden ook hier de vinger aan de pols en gaan dit jaar wederom ver voor vluchtelingen.

Bronnen: 

https://unocha.exposure.co/year-in-review-2017 

https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2018 

https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018