header-themapagina-medischezorg-chemicalattack-IRC-stichtingvluchteling

Eerste zes maanden ruim 780.000 mensen geholpen in het Midden-Oosten

In de eerste zes maanden van 2017 heeft Stichting Vluchteling samen met haar partnerorganisatie het International Rescue Committee (IRC) cruciale hulp kunnen bieden aan ruim 780.000 vluchtelingen, ontheemden en lokale inwoners in het Midden-Oosten. Het gaat om Syrië, Jordanië, Irak en Libanon waar we met name medische en economische hulp gaven.

 

Gezondheidsprojecten voor kwetsbare groepen

Van die ruim 780.000 hulpbehoevenden, vond driekwart opvang bij lokale gemeenschappen in Syrië. De overige hulpbehoevenden verblijven in Irak, Jordanië en Libanon. De medische zorg was enerzijds voor een aanzienlijk deel gericht op basisgezondheidszorg en anderzijds bedoeld om ziektes te voorkomen.

Economische zelfredzaamheid

Andere hulp bestond uit het uitdelen van noodhulppakketten met voedsel, dekens en winterkleding. Daarnaast heeft Stichting Vluchteling/IRC contant geld gegeven aan de meest kwetsbare groepen die recent zijn gevlucht. Daardoor kunnen mensen zelf kiezen wat ze willen kopen en daardoor zelf bepalen wat ze het hardst nodig hebben.

Naast bovengenoemde projecten zijn er op kleinere schaal ook hulpprogramma’s ondersteund op het gebied van onder andere onderwijs, kindzorg en juridische bijstand en psychische ondersteuning. Van alle mensen die hulp ontvingen, was bijna de helft nog kind.