Tussenstand Giro 555 op bijna 35 miljoen

Drie maanden na de nationale actiedag op 29 maart is er 34.746.564 euro opgehaald voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Noodhulp is nog steeds hard nodig. Het rekeningnummer zal daarom tot 1 september open blijven.

De omvang van de humanitaire ramp is enorm en veel mensen in deze landen bevinden zich nog steeds op de rand van hongersnood. Maar er was ook goed nieuws. Vorige week maakte de VN bekend dat in Zuid-Soedan, in de provincie Unity State, geen sprake meer is van directe hongersnood. Volgens de Humanitair Directeur van de VN toont het aan dat “humanitaire hulp werkt en mensen uit hongersnood kan halen”.

Wel waarschuwde de VN dat het totaal aantal mensen in voedselnood in het land is toegenomen en dat er nog langere tijd massale hulp nodig is om de ruim 20 miljoen mensen die honger lijden in alle vier de landen door deze crisis heen te helpen.

Geboden hulp

Met het Giro555-geld wordt op vier terreinen hulp geboden: voedselhulp, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en levensonderhoud. De afgelopen maanden zijn in grote hoeveelheden voedsel en schoon drinkwater uitgedeeld en is de toegang tot waterbronnen voor mensen hersteld. Daarnaast werden waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Mensen ontvingen medische hulp en kinderen werden ingeënt tegen ziektes als mazelen, polio en rode hond. Bovendien werden ze gescreend op ondervoeding en behandeld met therapeutische voeding. Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven kregen extra voeding.

Ook kregen mensen voorlichting over hygiëne en ontvingen hygiënekits. Er werden droogtebestendige zaden, gereedschap en visgerei uitgedeeld, zodat mensen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op plekken waar markten nog functioneren, ontvingen de meest kwetsbare mensen of gezinnengeld of bonnen om eten mee te kunnen kopen.

Noodhulp gaat door

Omdat de toestand in de vier landen is nog steeds ernstig is, zal de noodhulp de komende maanden hard doorgaan. Begin november zal een gedetailleerde rapportage verschijnen over de Giro555 bestedingen en het bereik van de noodhulp in de eerste zes maanden.

Gerelateerde projecten

Cash noodhulp voor kwetsbare, ondervoede huishoudens in Abyan, Jemen
Cash noodhulp voor kwetsbare, ondervoede huishoudens in Abyan, Jemen
Gezondheidszorg voor Soedanese vluchtelingen en lokale bevolking in Oost-Tsjaad
Gezondheidszorg voor Soedanese vluchtelingen en lokale bevolking in Oost-Tsjaad
Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo
Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo
Voorlichting en training over landmijnen in Nigeria
Voorlichting en training over landmijnen in Nigeria
Veilige woon- en leeromgeving voor kinderen in Zuid-Soedan
Veilige woon- en leeromgeving voor kinderen in Zuid-Soedan
Medische zorg voor slachtoffers Boko Haram
Medische zorg voor slachtoffers Boko Haram
Gezondheidszorg in Karaan en Hawl Wadaag, Somalië
Gezondheidszorg in Karaan en Hawl Wadaag, Somalië
Basis- en reproductieve gezondheidszorg in Jemen
Basis- en reproductieve gezondheidszorg in Jemen
Tegengaan van seksueel geweld onder vrouwen en meisjes en verbetering van hygiëne in Nigeria
Tegengaan van seksueel geweld onder vrouwen en meisjes en verbetering van hygiëne in Nigeria
Bescherming en economisch welzijn voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidi Bidi
Bescherming en economisch welzijn voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidi Bidi