27-11-2017 | Laatste update: 28-11-2017 | Gezondheid, Bescherming

Wij willen minder vluchtelingen... die overleven onder erbarmelijke omstandigheden

Wij willen minder vluchtelingen die moeten zien te overleven onder erbarmelijke omstandigheden. Ruim 65 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Nog nooit moesten zoveel mannen, vrouwen en kinderen álles achterlaten. Zo ook in Myanmar waar door het geweld tegen de Rohingya meer dan 830.000 mensen op de vlucht zijn geslagen.

Rahim Ullah (5)

Het huilende jongetje op de foto is Rahim (5). Hij worstelt om in de rij te blijven staan bij een voedseluitgifte in het Palongkhali vluchtelingenkamp in de regio Cox’s Bazar, Bangladesh. Het tafereel, vastgelegd door een fotograaf van Reuters is slechts een van de vele voorbeelden van situaties waarin vluchtelingen moeten zien te overleven in kampen waar voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen vaak schaars zijn. Deze opvang in de regio moet beter.

Van de ruim 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd wordt 84% al opgevangen in de regio.

Erbarmelijke omstandigheden

Door de gevechten in Myanmar zijn sinds 25 augustus meer dan 618.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld en de grens overgestoken naar buurland Bangladesh. In voorgaande jaren waren al ruim 200.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht voor geweld en repressie in Myanmar. De situatie in Bangladesh is een goed voorbeeld van hoe opvang in de regio – het toverwoord van de nieuwe regering - in de praktijk werkt. Een arm land dat zelf al nauwelijks kan voorzien in de basisbehoeften van hun eigen bevolking, moet het hoofd bieden aan een massale vluchtelingenstroom uit een buurland.

84% van de vluchtelingen opgevangen in de regio

De nieuwe regering ziet ‘opvang in de regio’ als oplossing voor de vluchtelingenproblematiek. Zij wil meer vluchtelingendeals met landen buiten Europa. Vergelijkbaar aan de deal die de Europese Unie sloot met Turkije. Het probleem is dat van de ruim 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd 84% al wordt opgevangen in de regio. Het plan is dan ook niets meer dan oude wijn in nieuwe zakken. 

Wij pleiten daarom om eerlijke informatie, redelijkheid in de discussies en een volwassen debat gericht op échte oplossingen. Wij gaan ver voor vluchtelingen, maar zonder uw hulp zijn wij nergens! Wij willen minder vluchtelingen wereldwijd. Doe mee en teken de petitie!