20-11-2017

Vraag en antwoord: 'wat willen jullie met de petitie?'

Vandaag is onze campagne voor minder vluchtelingen live gegaan. En campagnes, roepen soms vragen op. Daarom hier de antwoorden op de meest gestelde vragen van de afgelopen dagen.
 

Wij vinden het debat over vluchtelingen in de politiek en in de samenleving erg verhard de laatste jaren. Momenteel zijn er meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht en dat mag van ons minder, een heel stuk minder! Wij willen vluchtelingen minder zorgen, minder angst en minder wanhoop geven. Want die 65 miljoen mensen op de vlucht, moeten zo snel mogelijk weer 65 miljoen mensen worden mét een toekomst. 

Wij richten ons eerst op het bereiken van een zo groot mogelijk aantal handtekeningen. Daarna hopen wij het debat aan te kunnen gaan met politici die op dit gebied actief zijn en daadwerkelijk impact hebben. Om zo toe te werken naar échte oplossingen voor vluchtelingen wereldwijd.

Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden we levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren helpen we in langdurige crises of bij de wederopbouw. Maar altijd maken we verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.

In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maken we ons sterk voor een menswaardig bestaan voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dit doen we samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC), een van de grootste en meest ervaren hulporganisaties ter wereld. Door de handen ineen te slaan, zijn we sneller ter plekke, kunnen we meer mensen helpen en betere hulp verlenen.

We investeren in hulpvormen die bewezen effectief zijn, werken aan nieuwe oplossingen voor de humanitaire problemen van nu, en luisteren goed naar de behoeften van vluchtelingen en ontheemden. Ook geven we vluchtelingen een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast geven we eerlijke voorlichting aan het Nederlandse publiek en zijn we transparant over onze bestedingen en resultaten. 

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Waar wij ons voor willen inzetten is een open en geïnformeerd debat. De laatste jaren is het debat over vluchtelingen verhard en is er geen zicht op échte oplossingen. Het probleem is zo groot, dat mensen eerst bij elkaar moeten komen. Via deze petitie willen wij een grote groep mensen bij elkaar brengen die ook minder, veel minder vluchtelingen willen. Samen kunnen we zorgen voor minder polarisatie, minder onwaarheden, minder stigmatisering en minder stemmingmakerij in het debat. En dan kunnen we gaan werken aan échte oplossingen. Dit is de eerste stap. Hopelijk kunnen we ook op jouw steun rekenen. 

Teken de petitie op mindervluchtelingen.nl, like/volg onze oproepen op social media en uiteraard kan je altijd een donatie doen voor ons werk voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Dan kunnen we samen voor zorgen dat die ruim 65 miljoen mensen, mensen worden mét een waardig leven én een toekomst.

We hebben er bewust voor gekozen om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken met onze petitie. Samen kunnen we zorgen voor minder polarisatie, minder onwaarheden, minder stigmatisering en minder stemmingmakerij in het debat. En dan kunnen we gaan werken aan échte oplossingen. 

Wij willen minder mensen op de wereld die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Natuurlijk lossen we dat niet zomaar op met zijn allen. Daarom pleiten we voor een humane opvang in de eigen regio, zodat ook vluchtelingen een menswaardig bestaan hebben en veilig kunnen terugkeren naar huis.

Wij roepen in onze petitie op een einde te maken aan het haat zaaien tegen vluchtelingen in Nederland. Daarvoor hebben we niet alleen de steun van de politiek nodig, maar ook uw steun!

Hiermee laten wij vluchtelingen zien dat zij er niet alleen voor staan. Natuurlijk kunnen wij niet de vluchtelingenproblematiek in ons eentje oplossen. In ons werk gaat het niet alleen om noodhulp verlenen, maar ook om medemenselijkheid. Vluchtelingen weer zelfredzaam maken, dat ze zich weer mens voelen, en een mooie toekomst tegemoet kunnen. Want dat wil toch iedereen voor zijn gezin?

Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden we levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren helpen we in langdurige crises of bij de wederopbouw. Maar altijd maken we verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.  

Stichting Vluchteling zet zich in voor humane opvang en perspectief voor vluchtelingen in de eigen regio. De opvang van vluchtelingen in Nederland is de verantwoordelijkheid van Vluchtelingenwerk Nederland.

Wij denken van niet. Met deze petitie willen wij de aandacht vragen voor vluchtelingen wereldwijd. Helaas is het nodig om mensen direct aan te spreken om dit wereldwijde probleem onder de aandacht te brengen. Dat doen wij graag, dat is namelijk de enige manier waarop we een stap kunnen zetten naar een open en eerlijk debat over de vluchtelingenproblematiek wereldwijd. Een debat zonder stemmingmakerij en polarisatie, maar gericht op échte oplossingen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze campagne tekst prikkelt en de link legt met de uitspraak van Geert Wilders. De afgelopen dagen blijkt dat een groot deel van de mensen in Nederland wel wil luisteren naar de verhalen van vluchtelingen in nood. Wij voelen ons gesteund door een ieder, die ons helpt om onze boodschap te verspreiden.

Wij kunnen niet eigenhandig oorlogen stoppen en daarmee vluchtelingenstromen te voorkomen. We kunnen daarentegen wel oproepen een einde te maken aan stemmingmakerij en polarisatie tegen vluchtelingen in Nederland. Samen met u kunnen we een open en humaan debat voeren. Alleen met zo’n instelling is de politiek in staat om een beleid uit te zetten dat rationeel is en echt kan leiden tot minder vluchtelingen. 

Wij willen minder vluchtelingen..!

Teken de petitie!