11-11-2017

Crisis Myanmar: 'acute ondervoeding groot probleem'

In totaal zijn 618.000 mensen, veelal Rohingya, de grens overgestoken met Bangladesh sinds eind augustus. In totaal zijn er nu meer dan 830.000 mensen die urgent hulp nodig hebben. Hiervan worden slechts 50.000 mensen opgevangen door lokale families. Het overgrote deel van de vluchtelingen moet dan ook gedwongen in kampen wonen. De hulpbehoefte in deze kampen is groot en groeit iedere dag.

De problemen in de overvolle kampen beginnen zich op te stapelen. 7,5% van de kinderen tussen de 0-5 jaar oud lijdt aan een ernstige vorm van acute ondervoeding. Dit percentage is 4 keer zo hoog als de drempelwaarde waarop de WHO (World Health Organization) normaal gesproken alarm slaat. Jaarlijks sterven ongeveer 400.000 kinderen wereldwijd aan acute ondervoeding.

Onderliggende oorzaken 

Uit een onderzoek uitgevoerd in oktober door onze partner IRC (International Rescue Committee) blijkt dat ondervoeding in de kampen mede wordt veroorzaakt door de slechte hygiëne, beperkte sanitaire voorzieningen en afwezigheid van noodzakelijke medische zorg. Daarnaast is er weinig voedsel beschikbaar en hebben mensen beperkt toegang tot schoon drinkwater. De verwachting is dat er in de komende maand nog eens 2 à 300.000 mensen de grens met Bangladesh gaan oversteken. De problemen en hulpbehoefte in de vluchtelingenkampen zal met de dag groter worden.  

Wat wij doen

Deze week openen wij 2 specialistische ondervoedingsklinieken in het vluchtelingenkamp Kutupalong in de regio Cox’s Bazar in Bangladesh. Daarnaast zijn er voor nog eens 2 extra klinieken locaties vastgesteld. In deze klinieken bieden wij specialistische zorg aan de allerzwakste ondervoede kinderen.  

Langzaam op gang

De noodhulp voor vluchtelingenkampen in Bangladesh komt moeizaam op gang. Dit komt mede doordat de kampen op moeilijk bereikbare locaties liggen en doordat het aantal vluchtelingen zo snel is opgelopen ontbreekt het in het kamp aan basale infrastructuur als begaanbare wegen en licht. Wij van Stichting Vluchteling kunnen en willen meer doen en blijven ons inzetten om zoveel mogelijk vluchtelingen en ontheemden getroffen door het geweld in Myanmar te helpen. 

*Cijfers gebaseerd op bronnen van 14 november 2017.