12-10-2017 | Bescherming

Wat betekent het regeerakkoord voor vluchtelingen wereldwijd?

Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd door de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De boodschap van kabinet Rutte III is: ‘vertrouwen in de toekomst’. Stichting Vluchteling heeft de plannen bekeken en maakt zich zorgen over twee belangrijke onderwerpen in het regeerakkoord, die grote impact hebben op de bescherming van vluchtelingen en ontheemden.

De term ‘opvang in de regio’ valt veelvuldig in het nieuwe regeerakkoord. Realiteit is dat op dit moment 86% van de vluchtelingen wereldwijd al wórdt opgevangen in de regio waar zij vandaan komen, meestal in lage en middeninkomens landen. Veruit de meeste vluchtelingen zoeken bescherming dichtbij huis, wanneer zij vluchten voor oorlog, vervolging en geweld. Verbetering van de opvang in de regio is inderdaad hard nodig, omdat de middelen en de kwaliteit nu ernstig tekort schieten.

Nieuwe vluchtelingendeals

Daarnaast zet de coalitie in op nieuwe vluchtelingendeals, zoals de Europese Unie eerder sloot met Turkije. Hier worden vluchtelingen opgevangen in ruil voor financiële steun. Wij maken ons grote zorgen over deze plannen. Hoewel Turkije zich inspant en een hele zware taak heeft aan de opvang van miljoenen vluchtelingen, worden de rechten van vluchtelingen op grote schaal geschonden. Veel kinderen kunnen bijvoorbeeld niet naar school en moeten werken om te overleven. Zij komen vaak als goedkope (kinder)arbeidskrachten in fabrieken terecht.

De situatie in Turkije biedt een bijzonder zorgelijk vooruitzicht voor nieuwe ‘migratiedeals’ met andere landen, zoals Libië. Vluchtelingen die daar nu worden opgevangen, zijn slachtoffer van extreem geweld, opsluiting, mensenhandel en marteling. Met een land als Libië zijn geen ‘menswaardige’ deals te sluiten.

Opvallend is dat het regeerakkoord de uitzichtloze en mensonterende situatie van vluchtelingen in Griekenland niet noemt. Op dit punt vragen we de nieuwe regering direct actie te ondernemen, omdat de Europese Unie prima in staat is om deze vluchtelingen wel een menswaardige opvang te bieden.

De Europese Unie is prima in staat om vluchtelingen in Griekenland wel menswaardige opvang te bieden.

Op de voet

Wij volgen de concrete stappen van de nieuwe coalitie op de voet. We zullen ons iedere dag van deze regeerperiode inzetten om de bescherming en opvang van vluchtelingen te verbeteren.