24-10-2016 | Laatste update: 04-07-2017

Rakkan liep 12 uur met zijn huilende, jengelende kinderen naar veiligheid

Onze directeur Tineke Ceelen is afgereisd naar het noorden van Irak, omgeving Mosul, waar de bevrijding van de miljoenenstad op de Islamitische Staat in volle gang is, maar trager verloopt dan aanvankelijk verwacht. Desalniettemin ontvluchten tienduizenden mensen het gebied op zoek naar veiligheid, zoals Rakkan die met zijn gezin na een tocht van 12 uur opvang heeft gevonden in het Zelikan kamp. Tineke doet verslag.

Duhok, 24 november 2016

"Ach, ben je er nou alwéér", roept de manager van het Zelikan vluchtelingenkamp vanochtend. In reactie op mijn verbaasde blik licht hij toe, "jou vergeet ik niet hoor. Een jaar geleden leidde ik Gawilan kamp, toen kwam je daar op een vrijdag op bezoek. Een vrijdag!" De man moppert nog even voort over zijn verloren vrije dag en schiet dan in een bulderende lach. 

Zelikan kamp is spiksplinternieuw. Op 20 oktober opende de poorten. Inmiddels zijn alle 1030 tenten bezet, daarmee is het kamp vol. Nieuwe vluchtelingen uit Mosul of omgeving moeten naar een van de vele andere kampen in aanbouw. En laten we hopen dat de strijd om Iraaks tweede stad ook de komende weken geen hele grote aantallen mensen op de vlucht gaat jagen, daarvoor ontbreekt ten ene malen de capaciteit. 

De zon heeft de tent van Rakkan lekker verwarmd. Een heel verschil met 's nachts, vertelt de 40-jarige bouwvakker. Zodra de zon ondergaat wordt het akelig koud in de onverwarmde tenten. Onder een kleedje staat een kacheltje, net als alles in de tent komt het recht uit de verpakking. Maar brandstof is er niet, en komt er voorlopig ook niet volgens de kampmanager. Er is iets mis gegaan met de bestelling. 

Zo simpel kan het leven van een vluchtelingengezin nóg zwaarder worden, door een eenvoudige, sukkelige fout in een bestelling. 

Rakkan en zijn vrouw liepen 12 uur met zijn huilende, jengelende kinderen naar de veiligheid. Hij durfde pas uit zijn dorp te vertrekken toen Iraakse troepen de controle overnamen, eerder zat het gezin klem in het gevecht. Vier dagen lang streed IS met man en macht. Het huis van Rakkan werd gebombardeerd, al zijn spullen gingen verloren. 

De zus van zijn echtgenote bracht het er slechter af. Zij werd met haar hele gezin, waaronder kleine kinderen, door IS meegenomen naar Mosul, om gebruikt te worden als menselijk schild. Sinds de dag dat zij meegevoerd werden is niet meer van het gezin vernomen. 

Rakkan maakt eet-bewegingen, hij nodigt ons uit voor de lunch. Terwijl het gezin nauwelijks zelf te eten heeft. De eindeloze gastvrijheid van deze mensen ontroert me. Rakkan moest eens weten hoe wij in Europa over hem, en zijn lotgenoten spreken. 


Onze directeur Tineke Ceelen is afgereisd naar het noorden van Irak, omgeving Mosul, waar ze onder andere een screeningscentrum bezoekt voor vluchtelingen. In de screeningscentra worden alle mannen en jongens ouder dan 14 jaar die Mosul ontvluchten gecontroleerd of ze geen banden hebben met IS.

Gerelateerde projecten

Geen projecten gevonden