09-12-2015 | Laatste update: 04-07-2017 | Griekenland, Syrië

Wie zijn de vluchtelingen die Europa binnenkomen?

Bijna tweederde van de Syrische vluchtelingen die via Griekenland Europa binnenkomt, woonde in de omgeving van Damascus en Aleppo. In oorlogsgebied dus. Bijna 80 procent van de Syrische vluchtelingen is jonger dan 35 jaar, 86 procent is goed opgeleid; een vijfde van de vluchtelingen is student. Dat blijkt uit onderzoek van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR.
Bijna 800.000 vluchtelingen maakten in 2015 de oversteek van Turkije naar de Griekse eilanden. Meer dan de helft daarvan kwam uit Syrië. 5 Procent van de Syrische vluchtelingen zegt slachtoffer te zijn geweest van martelingen. Van één op de vijf vluchtelingen wordt familie in Syrië vermist.

 

Tweederde van de Syrische vluchtelingen kwam in 2015 rechtstreeks uit het vaderland, waar nu bijna vijf jaar een oorlog woedt. Een minderheid verbleef dus langere tijd in een buurland: opvang in de regio dus. In Turkije, Irak, Jordanië en Libanon worden ruim 4,2 miljoen Syriërs opgevangen.

De meest gehoorde redenen om de oversteek naar Europa te maken zijn - volgens UNHCR - het gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt, geen goed onderwijs voor de kinderen en onveiligheid. 

Van de door de UNHCR ondervraagde Syrische vluchtelingen hoopt 58 procent in het land van bestemming in Europa snel toestemming te krijgen familieleden te laten overkomen.

“Dit onderzoek moet laten zien wie die Syrische vluchtelingen zijn, waar ze vandaan komen en wat ze hebben meegemaakt. Door dat goed in beeld te hebben, weten regeringen en hulporganisaties welke hulp ze hier nodig hebben”, stellen de VN. 


Lees meer over het onderzoek van UNHCR, en download het volledige rapport.

Gerelateerde projecten

Mobiele medische zorg in de provincie Hama

Mobiele medische zorg in de provincie Hama

Psychosociale zorg voor vluchtelingen op Lesbos

Psychosociale zorg voor vluchtelingen op Lesbos

Kindbescherming en voedselhulp aan vluchtelingen in Athene

Kindbescherming en voedselhulp aan vluchtelingen in Athene

Voorlichting over gevaren van achtergebleven explosieven

Voorlichting over gevaren van achtergebleven explosieven