09-12-2015 | Laatste update: 04-07-2017 | Griekenland, Syrië

Wie zijn de vluchtelingen die Europa binnenkomen?

Bijna tweederde van de Syrische vluchtelingen die via Griekenland Europa binnenkomt, woonde in de omgeving van Damascus en Aleppo. In oorlogsgebied dus. Bijna 80 procent van de Syrische vluchtelingen is jonger dan 35 jaar, 86 procent is goed opgeleid; een vijfde van de vluchtelingen is student. Dat blijkt uit onderzoek van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR.
Bijna 800.000 vluchtelingen maakten in 2015 de oversteek van Turkije naar de Griekse eilanden. Meer dan de helft daarvan kwam uit Syrië. 5 Procent van de Syrische vluchtelingen zegt slachtoffer te zijn geweest van martelingen. Van één op de vijf vluchtelingen wordt familie in Syrië vermist.

 

Tweederde van de Syrische vluchtelingen kwam in 2015 rechtstreeks uit het vaderland, waar nu bijna vijf jaar een oorlog woedt. Een minderheid verbleef dus langere tijd in een buurland: opvang in de regio dus. In Turkije, Irak, Jordanië en Libanon worden ruim 4,2 miljoen Syriërs opgevangen.

De meest gehoorde redenen om de oversteek naar Europa te maken zijn - volgens UNHCR - het gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt, geen goed onderwijs voor de kinderen en onveiligheid. 

Van de door de UNHCR ondervraagde Syrische vluchtelingen hoopt 58 procent in het land van bestemming in Europa snel toestemming te krijgen familieleden te laten overkomen.

“Dit onderzoek moet laten zien wie die Syrische vluchtelingen zijn, waar ze vandaan komen en wat ze hebben meegemaakt. Door dat goed in beeld te hebben, weten regeringen en hulporganisaties welke hulp ze hier nodig hebben”, stellen de VN. 


Lees meer over het onderzoek van UNHCR, en download het volledige rapport.

Gerelateerde projecten

Noodhulp voor door winterstorm getroffen vluchtelingen in Libanon
Noodhulp voor door winterstorm getroffen vluchtelingen in Libanon
Betere zorg voor Syrische kinderen die werken of bedelen in Mount Lebanon
Betere zorg voor Syrische kinderen die werken of bedelen in Mount Lebanon
Geestelijke en psychosociale zorg voor vluchtelingen in Griekenland
Geestelijke en psychosociale zorg voor vluchtelingen in Griekenland
Mobiele kliniek: medische zorg voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs
Mobiele kliniek: medische zorg voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs
Slaapzakken voor vluchtelingen in het kamp Vathy (Samos)
Slaapzakken voor vluchtelingen in het kamp Vathy (Samos)
Lesbos: er is hard gewerkt aan fatsoenlijke opvang, Griekenland
Lesbos: er is hard gewerkt aan fatsoenlijke opvang, Griekenland
Voedselpakketten, bevallingszorg en bescherming van kinderen voor Syrische ontheemden
Voedselpakketten, bevallingszorg en bescherming van kinderen voor Syrische ontheemden
Winterklaar maken van vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos
Winterklaar maken van vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos
Onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije
Onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije