header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

International Aid Transparency Initiative (IATI)

Open data en transparantie

Al vele jaren voert Stichting Vluchteling projecten uit voor vluchtelingen over de hele wereld. Informatie hierover is vanaf het begin al te vinden in de jaarverslagen sinds internet bestaat ook op de website. Een paar jaar geleden is er echter een nieuw globaal initiatief gestart voor transparantie binnen de ontwikkelingssamenwerking: International Aid Transparency Inititiative (IATI). Dit initiatief heeft als doel dat zoveel mogelijk ontwikkelings- en humanitaire organisaties informatie over hun uitgevoerde of gefinancierde projecten op een standaard manier openbaar beschikbaar stellen, als zogenaamde Open Data.

Voordelen hiervan zijn natuurlijk dat de donoren en donateurs een gedetailleerder inzicht kunnen krijgen in wat er met hun bijdragen gebeurt. Anderzijds kunnen ook de landen en doelgroepen zien welke hulp en hoeveel geld er beschikbaar is gesteld. Door gestandaardiseerd te werken is alle informatie van verschillende organisaties op die manier goed te vergelijken en te koppelen. Voorbeeld hier van is de website OpenAidNL waar de informatie verzameld is van alle projecten die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gefinancierd.

Stichting Vluchteling is in 2015 ook gestart met het openbaar maken van onze projectinformatie als Open Data volgens de IATA standaard. We beginnen eerst met de projecten die gefinancierd worden door onze grote donoren, in een later stadium zullen ook de andere projecten op deze manier beschikbaar komen. Omdat we vaak projecten uitvoeren in gebieden met instabiele politieke situaties, zullen we natuurlijk alleen die informatie vrij geven die geen gevaar oplevert voor de vluchtelingen of de hulpverleners. Ons uitsluitbeleid biedt een preciezer inzicht in hoe Stichting Vluchteling hiermee omgaat.

Stichting Vluchteling is inmiddels geregistreerd bij IATI en sinds begin 2016 is over een deel van onze projecten de Open Data beschikbaar. Op de website d-portal is de projectinformatie te vinden van alle organisaties die bij IATI geregistreerd zijn. Klik hier voor alle projectinformatie die Stichting Vluchteling heeft gepubliceerd.

Ons IATI uitsluitingsbeleid

DOWNLOAD

Lopende projecten van Stichting Vluchteling

Onderwijs voor ontheemde kinderen in Menaka, Mali
Onderwijs voor ontheemde kinderen in Menaka, Mali
Onderwijs voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Onderwijs voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Geld voor matrassen en kachels voor vluchtelingen in Servië
Geld voor matrassen en kachels voor vluchtelingen in Servië
Voedsel, inkomsten en bescherming voor ontheemden in de CAR
Voedsel, inkomsten en bescherming voor ontheemden in de CAR
Hulp aan Burundese vluchtelingen in Tanzania
Hulp aan Burundese vluchtelingen in Tanzania
Uitbreiding medische noodhulp in Libië
Uitbreiding medische noodhulp in Libië
Medische en psychosociale zorg voor Ebola patiënten in Sierra Leone
Medische en psychosociale zorg voor Ebola patiënten in Sierra Leone
Noodhulp voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidibidi
Noodhulp voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidibidi
Medische zorg en bescherming voor kinderen in Syrië
Medische zorg en bescherming voor kinderen in Syrië
Opsporing en bescherming van alleenstaande Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië
Opsporing en bescherming van alleenstaande Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië
Voedselhulp aan ondervoede kinderen in Jemen
Voedselhulp aan ondervoede kinderen in Jemen
Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan
Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan
Water en sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkamp Arbat in Irak
Water en sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkamp Arbat in Irak
Vakscholing voor Afghaanse jongeren in Pakistan
Vakscholing voor Afghaanse jongeren in Pakistan
Cashhulp voor Syrische vluchtelingen in acute nood
Cashhulp voor Syrische vluchtelingen in acute nood
Onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije
Onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije
Hulp voor kwetsbare vluchtelingen in Noord-Libanon
Hulp voor kwetsbare vluchtelingen in Noord-Libanon
Voedselhulp voor ontheemden uit Raqqa
Voedselhulp voor ontheemden uit Raqqa
Betere medische zorg in grensgebied in Tsjaad
Betere medische zorg in grensgebied in Tsjaad
Psychosociale zorg voor mannelijke ontheemden uit Mosul
Psychosociale zorg voor mannelijke ontheemden uit Mosul
Kinderen in Libanon voorbereid op school
Kinderen in Libanon voorbereid op school
Lesbos: er is hard gewerkt aan fatsoenlijke opvang, Griekenland
Lesbos: er is hard gewerkt aan fatsoenlijke opvang, Griekenland
Hulp voor vluchtelingen uit het oosten van Aleppo
Hulp voor vluchtelingen uit het oosten van Aleppo
Uit de mijnen terug naar school in DR Congo
Uit de mijnen terug naar school in DR Congo
Vluchteling opgeleid tot gezondheidswerker in Kenia
Vluchteling opgeleid tot gezondheidswerker in Kenia
Schoon drinkwater voor droogteslachtoffers in oostelijk Ethiopië
Schoon drinkwater voor droogteslachtoffers in oostelijk Ethiopië
Verbeterde gezondheidszorg en watervoorzieningen in Aden en Abyan
Verbeterde gezondheidszorg en watervoorzieningen in Aden en Abyan
Mijnen en explosieven ruimen ten oosten van Mosul
Mijnen en explosieven ruimen ten oosten van Mosul
Onderwijs en psychosociale hulp aan kinderen in het noorden van Syrië
Onderwijs en psychosociale hulp aan kinderen in het noorden van Syrië
Voedsel en water voor kwetsbare gezinnen in Somalië
Voedsel en water voor kwetsbare gezinnen in Somalië
Onderwijs voor Tibetaanse vluchtelingen in Nepal
Onderwijs voor Tibetaanse vluchtelingen in Nepal
Verbeterde gezondheidszorg in Adamawa en Borno State
Verbeterde gezondheidszorg in Adamawa en Borno State
Voedseltekorten voor 70.000 nieuwe ontheemden in Niger
Voedseltekorten voor 70.000 nieuwe ontheemden in Niger
Meer geld voor mobiele gezondheidsteams Myanmar
Meer geld voor mobiele gezondheidsteams Myanmar
Sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen van Kameroen
Sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen van Kameroen
Noodvoeding voor ondervoede kinderen in Jemen
Noodvoeding voor ondervoede kinderen in Jemen