header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

International Aid Transparency Initiative (IATI)

Open data en transparantie

Al vele jaren voert Stichting Vluchteling projecten uit voor vluchtelingen over de hele wereld. Informatie hierover is vanaf het begin al te vinden in de jaarverslagen sinds internet bestaat ook op de website. Een paar jaar geleden is er echter een nieuw globaal initiatief gestart voor transparantie binnen de ontwikkelingssamenwerking: International Aid Transparency Inititiative (IATI). Dit initiatief heeft als doel dat zoveel mogelijk ontwikkelings- en humanitaire organisaties informatie over hun uitgevoerde of gefinancierde projecten op een standaard manier openbaar beschikbaar stellen, als zogenaamde Open Data.

Voordelen hiervan zijn natuurlijk dat de donoren en donateurs een gedetailleerder inzicht kunnen krijgen in wat er met hun bijdragen gebeurt. Anderzijds kunnen ook de landen en doelgroepen zien welke hulp en hoeveel geld er beschikbaar is gesteld. Door gestandaardiseerd te werken is alle informatie van verschillende organisaties op die manier goed te vergelijken en te koppelen. Voorbeeld hier van is de website OpenAidNL waar de informatie verzameld is van alle projecten die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gefinancierd.

Stichting Vluchteling is in 2015 ook gestart met het openbaar maken van onze projectinformatie als Open Data volgens de IATA standaard. We beginnen eerst met de projecten die gefinancierd worden door onze grote donoren, in een later stadium zullen ook de andere projecten op deze manier beschikbaar komen. Omdat we vaak projecten uitvoeren in gebieden met instabiele politieke situaties, zullen we natuurlijk alleen die informatie vrij geven die geen gevaar oplevert voor de vluchtelingen of de hulpverleners. Ons uitsluitbeleid biedt een preciezer inzicht in hoe Stichting Vluchteling hiermee omgaat.

Stichting Vluchteling is inmiddels geregistreerd bij IATI en sinds begin 2016 is over een deel van onze projecten de Open Data beschikbaar. Op de website d-portal is de projectinformatie te vinden van alle organisaties die bij IATI geregistreerd zijn. Klik hier voor alle projectinformatie die Stichting Vluchteling heeft gepubliceerd.

Ons IATI uitsluitingsbeleid

DOWNLOAD

Lopende projecten van Stichting Vluchteling

Geen projecten gevonden