Een prachtig, ontroerend gebaar

Mevrouw Herstel was een van de eerste vrouwelijke gynaecologen. Na haar studie werkte ze ook enige tijd in Oeganda. Zij was diep onder de indruk van de gebrekkige manier, vergeleken met wat allemaal beschikbaar en mogelijk is in Nederland, waarop gewerkt moest worden in de ziekenhuizen in Oeganda. Daarom bleef zij haar leven lang betrokken bij hulporganisaties als Stichting Vluchteling.

Uit de nalatenschap van Corrie Herstel krijgt Stichting Vluchteling een heel mooi bedrag. Na overleg met haar familie besloten we dat dit door mevrouw Herstel bij elkaar gespaarde geld het beste kon gaan naar haar Congolese collega gynaecoloog die een evenzo spaarzaam bestaan leidt, Nobelprijswinnaar dokter Denis Mukwege. Met het fantastische bedrag dat Corrie Herstel naliet kan een nieuwe kliniek gebouwd worden in het door oorlog en conflict geteisterde Kisangani, de derde stad van Congo en de plek waar ontdekkingsreiziger Stanley de lang vermiste Dr. Livingstone tegen het lijf liep. U weet nog wel, ‘Dr. Livingstone, I presume?’, zou Stanley gezegd hebben.

In Kisangani is een enorm gebrek aan medische hulp, en vooral aan gynaecologische hulp bij zwangerschappen en bevallingen. De nieuwe kliniek, met specialisatie op gynaecologie en obstetrie, zal vele levens redden, van moeders en van kinderen. En vanuit deze nieuw te bouwen dependance van Mukweges Panzi ziekenhuis zullen mobiele medische teams op pad gestuurd worden om in afgelegen gebieden rond Kisangani zieke vrouwen en meisjes die niet in staat zijn naar een ziekenhuis te komen, te helpen.

Een prachtig, ontroerend gebaar, waardoor Corrie Herstel nog vele jaren in herinnering voort zal blijven leven, in Congo.

Dr. Mukwege schreef de familie een brief waarin hij liet weten hoe dankbaar hij is voor deze bijdrage die terecht komt bij de vrouwen en meisjes van Kisangani.