Actiefonds Mijnen Ruimen

Achterblijvend oorlogstuig helpen oplossen

Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR) is een Nederlandse stichting die wereldwijd bijdraagt aan het opruimen van oorlogstuig dat na gewapende conflicten is blijven liggen en nog jarenlang dood en verderf zaait.  

Het fonds financiert nauwkeurig omschreven operaties van professionele non-profit organisaties in (voormalige) oorlogsgebieden, zoals het mijnenvrij maken van bruggen en wegen, en het aanschaffen van materialen, zoals metaaldetectors en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel. Tevens draagt de stichting zorg voor het opleiden van lokale deskundigen en het voorlichten van lokale bevolking over de gevaren van onontplofte explosieven.

Doelstelling

AMR heeft als doelstelling het probleem van achterblijvend oorlogstuig in (voormalige) oorlogsgebieden te helpen oplossen en te zorgen dat dit probleem in Nederland op de agenda blijft staan, door middel van voorlichting en lesprogramma's. Waar oorlog is geweest, blijven in veel gevallen nog jarenlang onontplofte landmijnen, clusterbommen, granaten en munitie liggen. De onontplofte explosieven vormen zowel een gevaar voor terugkerende vluchtelingen en ontheemden, als voor mensen die door oorlogsgeweld een veilig heenkomen zoeken in een gebied waar nog restanten van eerder oorlogsgeweld ligt.

Het Actiefonds Mijnen Ruimen heeft sinds 1996 met behulp van vrijwilligers wereldwijd aan deze doelstelling gewerkt. Ook Stichting Vluchteling besteedt al geruime tijd aandacht aan deze problematiek, en ondersteunt diverse projecten van haar internationale partner Mines Advisory Group in onder andere Irak en Zuid-Soedan. Omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen is besloten de lopende activiteiten van Actiefonds Mijnen Ruimen onder te brengen bij Stichting Vluchteling in een Fonds op Naam. Op deze wijze - en met uw steun - kunnen wij ons blijven inzetten voor een mijn vrije grond voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Partners 

AMR werkte in het veld samen met twee partnerorganisaties: HALO Trust en Mines Advisory Group (MAG). Deze twee professionele organisaties zijn gespecialiseerd in het opsporen en onschadelijk maken van mijnen en ander gevaarlijk materiaal. Tevens leiden zij de plaatselijke bevolking op, zodat die hun lot in eigen hand kunnen nemen en op die manier werken aan een veilige toekomst voor zichzelf en hun kinderen. De partnerorganisaties HALO en MAG werken nauw samen met de autoriteiten van de landen die hen hebben uitgenodigd om steun te bieden. 

Projecten

Zimbabwe
In Zimbabwe assisteert AMR haar partner HALO bij het opruimen van mijnen op een strook land van 335 km langs de grens met Mozambique. De mijnenvelden zijn indertijd gelegd om Mozambikaanse vluchtelingen tegen te houden en vormen een groot gevaar voor de lokale bevolking.

De voorbereidingen voor de ontmijning zijn met steun van AMR al in 2012 begonnen. Het positieve resultaat van HALO’s voorbereidend onderzoek is dat Ierland, de Verenigde Staten en Japan als grote donoren mee financieren. Er zijn lokale mensen opgeleid, maar door bureaucratische problemen binnen de overheid is ernstige vertraging opgelopen. AMR streeft ernaar de hoognodige opruimactiviteiten binnenkort te kunnen starten.

Myanmar
In Myanmar (Birma) steunt AMR haar partner MAG om problemen rondom onontplofte mijnen te inventariseren en een beleid op te stellen voor de ontruiming. Doordat in Myanmar landmijnen nog regelmatig gebruikt worden, vallen er jaarlijks nog honderden dodelijke slachtoffers. Bovendien wordt het land nog steeds geteisterd door interne conflicten. MAG traint lokale medewerkers in Mine Risk Education (MRE) om de bevolking voor te lichten over de risico’s van mijnen.

AMR was eerder al actief met projecten in Angola, Cambodja, Democratische Republiek Congo (DRC), Kosovo, Laos, Libanon, Mozambique, Sri Lanka, Soedan en de Zuidelijke Kaukasus. Tevens steunt AMR ontmijningsprojecten in Syrië.