Header-Dadaab

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@vluchteling.nl of 070 - 346 89 46.

Wat doet Stichting Vluchteling?

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgen we voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

In welke landen is Stichting Vluchteling werkzaam?

We hebben projecten in 27 verschillende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Klik hier voor een overzicht van alle landen waar we werkzaam zijn.

Is Stichting Vluchteling ook in Nederland werkzaam?

Nee, niet met hulpverlening. Maar we brengen wel acute crises en menselijk leed onder de aandacht bij een breed Nederlands publiek. 

Is Stichting Vluchteling ook in Europa werkzaam?

Tot 2015 richtte de aandacht van Stichting Vluchteling zich vrijwel uitsluitend op wat ‘opvang in de regio’ heet: de opvang van vluchtelingen en ontheemden in eigen land of buurlanden. In 2015, in de Europese vluchtelingencrisis, hebben wij ons hard gemaakt voor verbetering van de omstandigheden van de opvang van vluchtelingen in Europa, in het bijzonder in Griekenland.

Hoe snel zijn jullie bij een crisis ter plekke om noodhulp te verlenen?

Stichting Vluchteling heeft noodhulpprojecten in 27 landen, onze partner het IRC is in bijna 50 landen actief. Dat maakt dat we dus in heel veel landen in de wereld, in heel veel crisisgebieden, al hulpverleners aan het werk hebben. Die kunnen alarmeren als een crisis dreigt en ons informeren wat er nodig is. Zo kunnen we in die landen binnen enkele uren reageren. In andere landen hebben we binnen 72 uur de eerste noodhulpverleners ter plaatse. 

Is Stichting Vluchteling hetzelfde als VluchtelingenWerk Nederland? En werken zij samen?

Nee, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Vluchteling zijn twee verschillende stichtingen, met verschillende kantoren en werkzaamheden. Vluchtelingenwerk helpt asielzoekers en vluchtelingen in Nederland.

Hoe komt Stichting Vluchteling aan haar inkomsten?

Onze primaire doelstellingen zijn het bieden van hulp, het geven van voorlichting en opkomen voor de belangen van vluchtelingen en ontheemden. Er zijn momenteel meer dan 65 miljoen vluchtelingen en ontheemden en om hen fatsoenlijk en menswaardig op te vangen, is veel geld nodig. Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat ten minste de helft van alle inkomsten afkomstig moet zijn van particuliere donateurs. Zij vormen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen. Daarom zijn donateurs belangrijk voor ons. Naast geld van donateurs, ontvangt Stichting Vluchteling overheidsfinanciering en onder meer ook geld van SHO-acties en de Nationale Postcode Loterij. Zie onze jaarrekening

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het werk van Stichting Vluchteling?

Dat kun je op vele manieren: door donateur te worden, te schenken, Stichting Vluchteling op te nemen in je testament, als vrijwilliger of stagiair aan de slag te gaan, mee te lopen tijdens de jaarlijkse Nacht van de Vluchteling. Maar ook door een eigen inzamelingsactie - bijvoorbeeld door middel van een collecte - te houden voor Stichting Vluchteling (zie www.helponshelpen.nu), of ons te volgen via Twitter en Facebook.

Klik hier voor meer informatie en bekijk de mogelijkheden!

IBAN999

Uiteraard kun je het werk van Stichting Vluchteling ook steunen door een donatie over te maken naar IBAN999 | NL48INGB0000000999 | BIC: INGB NL2A

Klik hier voor meer informatie over IBAN.


Waarom bankieren jullie bij de ING en niet bij een ‘groene’ bank?

Vroeger waren wij ‘giro 999’ en die rekening hadden we bij de Postbank. Dat rekeningnummer werd overgenomen door de ING. Bij de zogenaamde ‘groene, duurzame banken’ die misschien beter bij ons zouden passen, is het internationaal betalingsverkeer nog niet optimaal. Dat is voor ons van groot belang als we in verre buitenlanden snel willen reageren op crises. Die banken zijn er mee bezig en dat houden we inderdaad goed in de gaten. Dus hopelijk komt er een moment dat we kunnen en zullen overstappen.

Kan ik ook via SMS een donatie doen aan Stichting Vluchteling?

Ja, dat kan zeker! Sms DIRECT naar 4333 en doneer eenmalig 3 euro.

Komt het geld dat ik geef wel echt bij de vluchtelingen terecht?

Ja, met het grootste deel van wat u schenkt worden vluchtelingen geholpen. Circa 90 procent van de inkomsten van Stichting Vluchteling wordt besteed aan de doelstellingen van Stichting Vluchteling. In het jaarverslag is een gedetailleerde presentatie van de bestedingen te vinden. Je kunt een kopie van het Jaarverslag van Stichting Vluchteling bestellen via info@vluchteling.nl, of deze downloaden via de website. Stichting Vluchteling heeft het CBF-keurmerk en is ISO-gecertificeerd.

Zijn jullie ANBI-geregistreerd?

Ja, Stichting Vluchteling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Hierdoor kunnen onze donateurs giftenaftrek krijgen. Er geldt voor gewone giften wel een drempel en een maximum. Bij een periodieke schenking mag je het hele bedrag aftrekken. Het voordeel voor Stichting Vluchteling is dat we zelf geen schenkbelasting en erfbelasting betalen als ANBI. Het ANBI-nummer van Stichting Vluchteling is: ANBI 004887384. 

Waar wordt mijn bijdrage aan besteed en welke resultaten behaalt Stichting Vluchteling?

Stichting Vluchteling geeft noodhulp: dekens, water, eten, tenten en medicijnen. En biedt structurele hulp: onderwijs en vakopleidingen, zodat vluchtelingen weer een eigen inkomen kunnen verdienen. Tevens bieden wij hulp bij wederopbouw van het land en geven we steun aan teruggekeerde vluchtelingen. Zie hier welke resultaten Stichting Vluchteling afgelopen jaar heeft geboekt en hoeveel vluchtelingen en ontheemden wij hebben kunnen helpen mede dankzij bijdrages van onze donateurs. 

Wat verdient jullie directeur?

De directeur van Stichting Vluchteling had in 2015 een bruto jaarsalaris van €81.048,-. Dit is exclusief €6.484,- vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van €6.727,- en onkostenvergoeding (belast/onbelast) van €9.536,-. De directeur heeft een full time dienstverband voor onbepaalde tijd van 39 uur per week. 

De Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling stelt de hoogte van de directievergoeding vast en volgt de Adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen van VFI (www.vfi.nl) en de zogenaamde code Wijffels. 

Het totale jaarinkomen valt ruim binnen de gestelde maximumnorm van €109.550,- (functiegroep H van de regeling beloning directeur goede doelen).

Krijgen leden van de Raad van Toezicht betaald?

Nee. De leden van de Raad van Toezicht zetten zich belangeloos in voor Stichting Vluchteling en ontvangen geen bezoldiging of aanwezigheidsvergoeding voor vergaderingen.

Kan ik kleding, dekens, medicijnen of andere goederen schenken aan Stichting Vluchteling?

Stichting Vluchteling neemt geen (hulp)goederen aan, aangezien wij niet de logistieke capaciteit hebben om de goederen te versturen. Vaak zijn de kosten van de verzending vrij hoog. Deze kosten kunnen beter besteed worden aan de inkoop van producten zelf. Onze hulpverleners kopen de hulpgoederen vaak in op de lokale markt. Op deze manier komt het ten goede aan de lokale economie en werkgelegenheid. 

Kan ik bij Stichting Vluchteling als vrijwilliger aan de slag?

Dat kan zeker! Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. Bijvoorbeeld bij de Nacht van de Vluchteling. Kijk hier voor meer informatie, of stuur een mail naar vrijwilliger@nachtvandevluchteling.nl

Kan ik door Stichting Vluchteling uitgezonden worden?

Nee, Stichting Vluchteling zendt nooit zelf mensen uit, maar maakt gebruik van de deskundigheid en ervaring van mensen ter plekke: onder wie de vluchtelingen en professionele hulpverleners.

Kan ik bij Stichting Vluchteling stage lopen?

Dat kan zeker! Met enige regelmaat bieden wij stageplaatsen aan. Kijk hier of er momenteel een stageplaats open staat. Natuurlijk kunt je ons ook altijd zelf benaderen als je bij Stichting Vluchteling stage zou willen lopen. Stuur je CV en korte motivatie naar RenskeBoetje@vluchteling.nl.

Hoe kan ik meer informatie ontvangen over het werk van Stichting Vluchteling?

Als je mailt naar info@vluchteling.nl of belt naar 070 – 346 89 46 sturen we je een gratis informatiepakket of andere informatie over ons werk. Diverse publicaties van Stichting Vluchteling zijn via de website downloaden.

Waar meld ik me aan voor de nieuwsbrief van Stichting Vluchteling?

Stichting Vluchteling stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief naar haar achterban. Wil je op de hoogte blijven van actuele humanitaire crises, en onze noodhulpprojecten, campagnes en evenementen, meld je dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stichting Vluchteling.

Ik ben donateur bij Stichting Vluchteling en wil mijn machtiging wijzigen. Hoe kan ik dit doen?

Door middel van één telefoontje zorg je ervoor dat je machtiging wordt gewijzigd. Stichting Vluchteling is op werkdagen bereikbaar op 070 - 346 89 46. Uiteraard kun je de wijziging van het giftbedrag ook per e-mail doorgeven. Vermeld in de mail naar info@vluchteling.nl je gegevens (naam, postcode, huisnummer, IBAN, oude- en nieuwe bedrag). Of vul deze wijzigingskaart in en stuur deze naar Antwoordnummer 18003, 2501 VJ Den Haag.

Ik ben donateur bij Stichting Vluchteling, wanneer wordt mijn bijdrage afgeschreven?

Stichting Vluchteling incasseert rond de 25ste van de maand. Op je bankafschrift herken je de afschrijving aan ons ID nummer: NL46ZZZ411494860000.

Ik werd onlangs op straat gevraagd of ik Stichting Vluchteling structureel zou willen steunen. Klopt het dat deze mensen werkzaam zijn voor jullie?

Dat klopt. Wervers, gekleed in witte jassen met het logo van Stichting Vluchteling, spreken mensen op straat, aan de deur en tijdens evenementen aan om te vragen of zij donateur willen worden van Stichting Vluchteling. Dankzij de steun van deze nieuwe donateurs laten wij onder andere ondervoede kinderen aansterken met de calorierijke pindapasta Plumpy’nut. Lees meer.

Ik ben onlangs verhuisd en wil mijn nieuwe adres doorgeven. Hoe kan ik dit doen?

Geef de wijziging telefonisch aan ons door op 070-346 89 46, of via info@vluchteling.nl. Vermeld naast de nieuwe gegevens graag ook je oude postcode en huisnummer en/of rekeningnummer.

1 2