Header opvang in de regio 562x270

Opvang in de Regio

Stichting Vluchteling vroeg in het najaar van 2015 expliciet aandacht voor de vele miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die onder veelal schrijnende omstandigheden opvang vinden in de regio. In het voorjaar van 2016 stond de humanitaire crisis in Syrië en buurlanden centraal.

Wereldwijd zijn ruim 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Het overgrote deel van de vluchtelingen - bijna 90 procent - wordt opgevangen in de regio. Ontheemd, in eigen land. Of opgevangen in een buurland. In tentenkampen, in leegstaande gebouwen, kleine kamertjes, in provisorische hutjes op straat. Daar wachten ze op betere tijden, om terug te kunnen keren naar 'thuis'.

ANGST, WANHOOP EN VERDRIET
Zo ook in de Syrische regio: de grootste humanitaire crisis van dit moment. De bombardementen duren voort, vredesonderhandelingen verlopen moeizaam, een einde van het conflict is niet in zicht. Het land ligt in puin. Ziekenhuizen, markten, scholen en wegen zijn geruïneerd. De burgerbevolking leeft in angst, honderdduizenden zijn gedood of verwond.

Ruim 12 miljoen Syrische mannen, vrouwen en kinderen zijn van huis en haard verdreven. Binnen eigen landsgrenzen zijn miljoenen mensen op de vlucht voor het aanhoudende geweld, maar ook de buurlanden kunnen de massale toestroom van vluchtelingen niet meer aan. De Verenigde Naties en hulporganisaties evenmin. In overbevolkte vluchtelingenkampen en in steden zijn de leefomstandigheden schrijnend, is het vaak onveilig en schiet de hulpverlening tekort.


Slachtoffers van geweld blijven verstoken van humanitaire hulp en leiden met miljoenen opgehoopt in de conflictregio een weinig benijdenswaardig bestaan. De internationale gemeenschap heeft de menselijke plicht om al diegenen die bescherming nodig hebben de humanitaire hulp te bieden die zij nodig hebben. Hulp waar ze recht op hebben.

TE VEEL CRISES, TE WEINIG GELD
Echter, voor de hulpverlening is steeds minder geld beschikbaar. Terwijl het aantal vluchtelingen alleen maar toeneemt. En zo kan het gebeuren dat op reeds karige voedselrantsoenen gekort wordt. Dat vluchtelingengezinnen jarenlang in provisorische tentjes wonen. Dat mensen sterven aan goed behandelbare ziektes, doordat gezondheidszorg onbereikbaar is. Dat kinderen jarenlang niet naar school gaan. Dat vrouwen en meisjes zich gedwongen zien zichzelf te prostitueren om aan het geld te komen om te overleven. Dat jonge jongens in kampen gerekruteerd worden door strijdende partijen.


Dáárom, moeten we doen wat we kunnen om de opvang in de regio sterk te verbeteren. In Afghanistan, en Pakistan. In Nigeria, Niger en Tsjaad. In Somalië, Kenia, Ethiopië en Jemen. En aan de miljoenen Syrische mannen, vrouwen en kinderen die veiligheid zoeken in eigen land, en in de omringende buurlanden. Om vluchtelingen te helpen naar een fatsoenlijke levensstandaard en een menswaardig bestaan.

DIRECTE HULP BIJ ACUTE NOOD
Stichting Vluchteling zet zich als noodhulporganisatie wereldwijd in voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood zorgen we voor directe hulp, zoals onderdak, voedsel, hulpgoederen, medische zorg, onderwijs, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Help ons helpen!

Doneer nu!
€10 €20 €50 Ander bedrag

Doe een donatie

Mijn gegevens

Geslacht
Naam
Email

Betaalwijze

Betaalmethode

Overleven op straat, Beiroet

Talloze vluchtelingenkinderen leven op straat en moeten hun families helpen de kosten voor levensonderhoud bij elkaar te krijgen. Stichting Vluchteling ondersteunt een project ter bescherming van straatkinderen tegen uitbuiting en het onveilige straatleven in Beiroet.